Myldretid

Menu

Denne artikel er forældet. Indholdet var korrekt på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, men artiklen opdateres ikke længere.

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

Baggrund & historieForældede artikler

Arriva - nye busser og nye linier

Af Thomas de Laine

Da HT afgjorde sit 8. udbud var der to store vindere: Linjebus og Bus Danmark. For Bus Danmarks vedkommende var der dog alligevel tale om en nedgang i kørselsomfang - selskabet kørte nemlig næsten alle de udbudte linier selv i forvejen. Kørslen i det centrale København, som Bus Danmark aldrig har haft det store held med at genvinde, blev tabt til Linjebus. Til gengæld genvandt man alle de busser i Køge Bugt-området, som man havde der. Desuden vandt Bus Danmark kørslen på Hillerød bybusser fra De Hvide Busser - vist fordi Bus Danmark bød med gasbusser, og det gjorde De Hvide Busser ikke.

De vundne linier var 121, 126, 127, 128, 208, 209, 210, 225, 243, 246, 501, 502, 526, 701, 702, 703, 705 og 706 samt noget ekstrakørsel i Køge-området. Linierne 501 og 502, bybusserne i Køge, og 701, 702, 703, 705 og 706, bybusserne i Hillerød, skulle betjenes med gasbusser. Linie 501 og 502 kræver hver 2 busser, linie 701-706 i alt 9 busser. Ekstrakørslen og kørslen på linie 243 og 526 kunne klares med 6 brugte busser, mens kørslen på de resterende linier krævede 30 busser.

Arriva købte til den nye kørsel 37 nye Volvo B10BLE-busser med Aabenraa-karrosserier samt 10 nye DAB-gasbusser. De nye busser skulle bruges fra den 30. maj 1999, hvorfra de nye kontrakter gjaldt.

På grund af afgivelsen af et antal kontraktbusser, som Linjebus skulle overtage, besluttedes det at lukke Islev-anlægget på Islevdalvej i Rødovre, da det ikke kunne betale sig at holde det igang for de resterende kontraktbussers skyld. Bus Danmark besluttede ellers i 1996, at nu skulle der ikke lukkes flere garager... Ryvang og Ballerup garager skulle overtage de linier, som Islev kørte, og som Linjebus ikke skulle overtage.

Inden man kom så vidt, skete der dog i marts måned det, at længere tids arbejde på at sælge Bus Danmark endte med, at den store britiske buskoncern Arriva plc købte selskabet. Arriva havde tidligere - i 1997 - også købt Unibus. Det blev nu besluttet, at de to selskaber skulle lægges sammen. Således gik det til, at Bus Danmark og Unibus flyttede sammen den 30. maj og blev gift den 14. juni 1999.

Unibus' linier 4E, 27E og 29, samt servicelinierne 831 og 832 på Frederiksberg blev flyttet til Bus Danmarks garage i Ryvang. Linie 151 og 400S blev flyttet til Ballerup garage, mens servicelinierne 850, 851, 852 og 853 blev flyttet til Roskilde garage og linie 224 og servicelinie 854 blev flyttet til Køge garage. Handicapbusserne fortsatte fra Sluseholmen under nyt navn: Arriva Person- og Handicapbefordring. Det hele pr. 30. maj 1999.

Islevs linier 5, 81N og 350S blev overtaget af Linjebus; se artiklen Linjebus voksede 30. maj. Garagens øvrige linier blev fordelt på Ryvang og Ballerup garage. Linie 2, 11, 28 og 82N kom til Ryvang og linie 250S og 97N kom til Ballerup (fordi Ryvang ikke kan tage ledbusser). Man kunne så tro, at Islev garage stod tom, men det er bestemt ikke tilfældet. Arrivas mange udrangerede busser er nemlig opstillet her.

Men der var jo ikke kun tale om lukning. Til Hillerød garage leveredes 5 af de 10 nye busser inden køreplansskiftet og kunne sættes i trafik fra dag ét. De sidste 5 kom først i løbet af juni måned, hvorfor et par ellers udrangerede busser kørte videre, mens andre låntes i Kokkedal. I øvrigt var den ene af de 10 nye busser ikke helt ny, idet der var tale om en bus, der i december 1998 leveredes til Combus i Vasbygade i København. Den har nr. 1172 hos Arriva og havde nr. 5209 hos Combus. De 9 rigtigt nye busser har numrene 1173-1181, og flere oplysninger om disse kan findes i vognlisten.

I Køge var der til gengæld fuld gasbusdrift fra starten. Allerede fra tidligt om morgenen søndag den 30. maj kørte der gasbusser. Der var nemlig blevet overført 4 "gamle" gasbusser fra København. Det var nr. 1144-1147, der i november 1998 blev leveret til Do. Ryvang og siden havde kørt på linie 6. Busserne skal bruges på linie 501 og 502 permanent.

Udover gasbusserne blev der fra Volvo leveret 37 busser. Tre af disse blev indsat i Roskilde. Køge-busserne har fået internnummer 1700-1733, mens Roskilde-busserne har fået internnummer 1740-1742. Volvo-bussernes numre bryder med den kronologiske nummerering af vognparken. Arrivas nummerrække har nemlig bidt sig selv i halen! Medregnes de busser, der er udlånt til Linjebus, har man nu tre gange to busser med samme numre, idet der eksisterer to busser med nr. 1177, to med nr. 1178 og to med nr. 1728. I de to førstnævnte tilfælde er busserne som nævnt udlånt, men i det sidstnævnte har man klaret sig ved at omnummerere bus 1728 til 728 - og som sådan kører den nu på linie 10 og 16 i København!

Køge garage modtog også 7 brugte busser. Det er 7 af Unibus' vogne, der i Køge skal bruges til den genvundne ekstrakørsel. Alle Køges gamle busser er nu udrangeret - dog kørte der fra køreplansskiftet nogle få af de gamle busser: nr. 1190, 1319 og 1334. Det kan oplyses, at bus 1190 helt ind i august måned stadig benyttedes som transportbus.

På vognområdet i øvrigt er der sket store flytninger. Det skal indledningsvis nævnes, at en del af de udrangerede busser kører som lånevogne hos Linjebus, mens et stort antal er opstillet i Islev garage.

Linie 10/16 er i et vist omfang overgået til betjening med lavtgulvsbusser. Linie 10 og 16 kræver tilsammen 39 busser, og de nedenstående busser er 27 i alt. Der kører derfor stadig en del gamle højtgulvsbusser, men de skal vist erstattes af nogle af de S-busser, der er udlånt til Linjebus, når de til sin tid returneres.

Bus 1930 og 1932, Volvo B10BLE-59/Aabenraa, er også flyttet til Ryvang, hvor de er reservebusser. Bus 1935-1937, Volvo B10BLE-59/Aabenraa, er flyttet fra Islev og linie 5 til Roskilde som ekstrabusser o.lign.

Størstedelen af Unibus' DAB-Silkeborg 15-1200C'ere er flyttet med linie 4E og 27E/29 fra Avedøre til Ryvang. Nogle er dog flyttet til Køge; se vognlisten.

Ryvang og Islevs gasbusser:

DAB-lavtgulvsbusserne fra linie 350S:

Bus 1410-1452, Volvo B10M-60/Aabenraa-ReBUS, er for størstedelens vedkommende udrangeret (henstår i Islev). Enkelte kører dog videre i Ryvang på linie 11; se vognlisten.

Af busserne 1269, 1271-1272, 1281, 1283 og 1285-1290, Volvo B10R-59/Aabenraa-ReBUS, kører en del videre, mens andre er udrangeret og henstår i Islev; se vognlisten.

De fleste af busserne 1771-1786, Scania N112CL/DAB, kører videre. Enkelte er dog udrangeret. Busserne 1782-1786 skal på længere sigt køre videre, mens de øvrige udrangeres, når lånevognene kommer retur fra Linjebus.

Bus 1939-1942, Mercedes-Benz O.405GN (ledbusser), er flyttet fra linie 171E til linie 173E. Bus 1971-1984, Mercedes-Benz O.405GN (ledbusser), er flyttet sammen med linie 250S fra Islev til Ballerup.

S-busserne på linie 400S:

Ballerup anvender dog også en del andre busser på linie 400S for tiden. Desuden er de ellers udrangerede ledbusser 1528 og 1530, Volvo B10MA-55/Aabenraa, kommet i trafik igen - de kan med lidt held ses på linie 250S eller 300S!

Bus 1821-1825, Volvo B10M-60/Aabenraa, er flyttet fra Køge til Ballerup og linie 171E. Et antal Volvo B10M-60/DAB-busser er flyttet fra Roskilde til Ryvang. Tilsvarende er et antal Volvo B10M-60/Aabenraa-busser (1800-serien) flyttet fra Køge til Roskilde og Hillerød. Dog er 1793 kommet til Kokkedal. Endvidere er bus 1540 og 1541 flyttet til Gilleleje.

Kilder: Busfronten, divers numre; Flemming Nielsen; Kim Andersen; René Thaulov.

Thomas de Laine,
21. nov. 99

Tak til Flemming Nielsen, Kim Andersen og René Thaulov for tilsendte observationer.

Nyleveringer og andre ændringer i vognparken vil naturligvis også altid være at finde i vognlisten, ligesom aktuel information om selskabet altid kan findes på entreprenørfaktasiden.