Myldretid

Menu

Denne artikel er forældet. Indholdet var korrekt på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, men artiklen opdateres ikke længere.

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

Baggrund & historieForældede artikler

Linjebus voksede 30. maj

Af Thomas de Laine

Ved HTs køreplansskift søndag d. 30. maj 1999 overtog Linjebus kontraktkørslen på seks buslinier, nemlig linie 3 og 80N, der overtoges fra Bus Danmark i Ryvangen, linie 5, 350S og 81N, der overtoges fra Bus Danmark i Islev, og linie 67, der overtoges fra Bus Danmark i Ballerup. Bus Danmark er nu en del af Arriva Danmark. Linjebus' andel af den samlede HT-kørsel, der andrager ca. 1100 busser, voksede samtidig fra 3,6 pct. til 11,5 pct.

Alle linierne har siden køreplansskiftet været stationeret på Linjebus' anlæg på Columbusvej i Gladsaxe. Dette anlæg har Linjebus anvendt siden 1996, men dets historie går dog helt tilbage til 1956, hvor datidens største private busselskab tog det i brug som nyt. Det var Forenede Rutebiler - et selskab der blev en del af HT pr. 1. oktober 1974. Senere har Linjebus kunnet bryste sig af titlen "Danmarks største private busselskab". HT tog anlægget ud af brug 1. april 1994 i forbindelse med HTs 4. udbud.

Men tilbage til Linjebus. Kørslen på linierne 3, 5, 67, 80N, 81N og 350S var i udbud i HTs 8. udbudsrunde, og Linjebus vandt. Linie 3 og 80N udgjorde én udbudsenhed, linierne 5, 67 og 81N en anden, mens linie 350S udgjorde en tredje. Linie 3/80N kræver 13 busser, linie 5/81N kræver 22 busser og linie 67 kræver 3 busser; 38 busser i alt. På linie 350S kunne man afgive tilbud med almindelige busser, og i så fald skulle der bruges 31 stk., men også med dobbeltdækkere, hvilket kun ville kræve 28 busser (hvoraf kun en del i givet fald skulle have været dobbeltdækkere?). Pga. for ringe ståhøjde inde i dobbeltdækkerne m.m. valgte HT at antage tilbud med almindelige busser.

Linjebus vandt således i alt 69 kontraktbusser, der alle skulle køre på flaskegas. De 31 busser til linie 350S skulle udrustes som S-busser og desuden have air-condition ligesom det i sommeren 1998 indførtes på linie 200S.

Til kørslen bestilte Linjebus 41 DAB-Silkeborg-gasbusser af samme type, som i 1997 og 1998 er leveret til Combus og Bus Danmark (nu Arriva Danmark). Disse busser skulle køre på linierne 3, 5 og 67 samt på natbuslinierne 80N og 81N. Herudover blev der bestilt 34 nye DAF SB220 GG-LF/Berkhof-gasbusser, som var en helt ny type i Danmark. Disse busser skulle køre på linie 350S og blev derfor indrettet som S-busser med bl.a. air-condition. Busserne har 35 siddepladser og 30 ståpladser og læselamper og radiotilslutning ved hver siddeplads.

Søndag den 30. maj påbegyndte Linjebus så driften af de overtagne linier. Det skete ovenpå gårsdagens arbejdsnedlæggelse blandt chaufførerne, der fandt sted i utilfredshed med lukningen af driftsområde Islev, der som nævnt kørte flere af de overtagne linier før køreplansskiftet.

Kun et mindre antal nye busser var leveret og indsat i driften den første dag. De var alle DAB-gasbusser, for Berkhof-busserne begyndte først i september-oktober at blive leveret, og vi skulle skrive år 2000, før de sidste kom på gaden! De skulle også først komme 3-4 måneder efter køreplansskiftet, men blev altså noget mere forsinkede.

På linie 3 kørtes alle 5 løb (det er kun 5 om søndagen) af nye busser, mens der kun var blevet en enkelt ny bus til linie 5 - det var nr. 6241. Resten af turene på linie 5 blev kørt af nogle lånevogne og et antal Scania MaxCi-busser fra 1994/95, der normalt er i trafik på Linjebus' linier vest for København. På linie 350S kørte lånevogne. Man havde - blandt en hel del andre busser - lånt en del af de vogne, der i 1995 nyleveredes til Bus Danmark til linien. Busserne kørte der for øvrigt stadig indtil for ganske nylig, men blev endelig fra november 1999 og til ind i de første måneder af det nye år sendt tilbage til Arriva, der indsatte dem i trafikken på egne linier.

Det var dog langt fra alle lånevognene, der var af lavtgulvstypen. En del af de lånte busser var 17-19 år gamle. Busserne havde for de flestes vedkommende ikke S-bus-striber. Dog havde de næsten alle fået passende skilteruller i, hvilket er en forbedring i forhold til tidligere års anvendelse af lånevogne. Rygter vil vide, at HTs trafiktjeneste udskrev bøder for omkring 50.000 kr. til Linjebus på én dag få dage efter overtagelsen!

Omkring midt i juli måned var alle 41 DAB-busser leveret og sat i trafik. De er nummerereret 6225-6265 og nærmere data mht. registrerings-, stel- og karrosserinumre kan ses i vognlisten. De 34 DAF-busser begyndte som nævnt først at komme i september, og én (nr. 6268) var udstillet på Nytorv i København fredag d. 1. oktober i anledning af HTs jubilæum. De nye Berkhof-busser fik internnumrene 6266-6299.

Den første af de nye Berkhof-busser, nr. 6267, blev dog først sat i trafik torsdag d. 18. november kl. 14.30 - med flag i dagens anledning. Denne forsinkelse skyldtes problemer med at få busserne typegodkendt i Danmark. Også data på disse busser kan ses i vognlisten.

Her følger lister over busanvendelsen på den første dag og en liste over lånevognene.

På første driftsdag søndag d. 30. maj sås følgende busser:

Linie 3:
6240 6244 6245 6246 6247

Linie 5:
6153 6157 6160 6181 6182 6183 6189 6241 2027 2066 8805 8806

Linie 67:
Kører ikke om søndagen.

Linie 350S:
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1963 1964 1965 1967 1968

Natbuslinierne 80N og 81N:
Kendes ikke.

Der kører/har kørt følgende lånevogne:

Fra Arriva Danmark A/S:
1177, 1178, 1179, 1188, 1205, 1207, 1208, 1211, 1307, 1311, 1314, 1323, 1324, 1326, 1328, 1329, 1331, 1337, 1421, 1427, 1429, 1430, 1434, 1446, 1591, 1594, 1629, 1630, 1631, 1632, 1667, 1765, 1954-1961, 1963-1970, 7019, 7059/PR 94 785, 7061/PX 97 878, 7063/PR 94 787, (70)70/PL 91 031, 7078, (70)80/PX 97 215, 7201, 7202, 7204/PR 94 784

Fra City-Trafik A/S:
2027, 2066, 2067
Disse busser er alle set 18.07.99 hos DAB i Karlslunde og må derfor formodes at være tilbageleveret senest på dette tidspunkt. De blev heller ikke set i Linjebus-trafik siden.

Fra De Blaa Omnibusser A/S:
8805/PZ 95 601, 8806/PZ 95 600
Også begge disse busser er set 18.07.99 hos DAB i Karlslunde og må derfor formodes at være tilbageleveret senest på dette tidspunkt. De blev heller ikke set i Linjebus-trafik siden.

I øvrigt har Arriva-busserne 1309, 7077 og 7205 været lånt men ikke været i trafik.

Derudover har Linjebus genindsat følgende busser, der blev udrangeret 24. maj 1998:

6341/PX 97 879 - Volvo B10M-60/Aabenraa årg. 12.88
6559/LS 89 545 - Leyland-DAB 7-1200B årg. 12.88

Disse busser vil køre indtil næste år engang.

Omkring august-september har Linjebus tillige købt fem brugte busser hos De Hvide Busser i Hørsholm. De havde internnummer 33-37 hos De Hvide og kørte den første tid med disse numre. Primo november er man begyndt at omnummerere disse busser, og har fået numrene 6145-6149 (se vognlisten) i forlængelse af nr. 6141-6144.

Bus 6141-6144 er fire stk. Volvo B10BLE-59/Säffle magen til dem, Linjebus i årene 1994-98 anvendte intet mindre end 83 af (nr. 6029-6099 og 6200-6211). Linjebus sendte i 1998 disse vogne til Linjebus i Helsingfors, Finland. Udover sine egne sendte man også 4 eksemplarer, der i 1993 var blevet leveret til De Blaa Omnibusser i Holte som nr. 8820-8823. Dem havde Linjebus købt, og nu er de kommet tilbage til Danmark. I øvrigt pr. jernbane, ligesom da Linjebus' 83 stk. leveredes fra Sverige i sin tid... De er nu opmalet i HT-gul (igen) og er blevet indsat i trafikken.

Alle busserne 6141-6149 var i september en tur til MEKA-Sign i Lindved nord for Vejle for at få isat punktmatrixdestinationsskilte. De ses alle mest på linie 350S, men 6145-49 er også set andre steder. Busserne 6146, 6147 og 6148 er alle set med S-bus-striber påsat, men var i trafik uden i de første måneder.

Kilder: Danske Busvognmænd nr. 4/april 1999; Busfronten nr. 131/sept. 1998, nr. 138/juli 1999 og nr. 141/nov. 1999; Oversigt over indkomne tilbud vedr. HTs 8. udbud af almindelig rutekørsel, HT sept. 1998; Flemming Nielsen; Jesper Kiby Denborg; René Thaulov; Kim Andersen; Arne Unterschlak; Peter Hobel; Kim Løvenskiold; Jakob Lønbæk Nygaard Christensen; Ib Thomsen; Lars-Erik Broksø Kyhl samt Busfrontens e-mail-debatliste.

Thomas de Laine,
24. feb. 00

Tak til alle de ovennævnte for hjælp med diverse observationer af nye busser og lånevogne mv.!

Nyleveringer og andre ændringer i vognparken vil naturligvis også altid være at finde i vognlisten, ligesom aktuel information om selskabet altid kan findes på entreprenørfaktasiden.