Myldretid

Menu

Baggrund & historieBushistorie

Finn Zachariasens fjernbusrute

Af Thomas de Laine

I slutningen af 1960'erne ville en vognmand gerne oprette en busrute Holbæk-Jystrup-Borup-Dalby-Ejby-Køge. Og det kan man vist godt kalde en lille fjernbusrute. Denne artikel fortæller om de strabadser, vognmanden fik med sin ansøgning.

Den danske bushistorie er præget af kamp mellem offentlig og privat buskørsel (muligvis afhængigt af, hvordan man læser den). Fjernbusruter har indtil 1. juli 2002 normalt kun kunnet få tilladelse, hvis de kørte på steder, hvor man ikke forvejen kunne blive transporteret med enten DSB eller de amtslige trafikselskabers ruter. Men også før de amtslige trafikselskaber blev oprettet i 1970'erne og 80'erne kunne det være vanskeligt at opnå tilladelse.

Svar undervejs i et år

Omkring oktober-november 1968 søgte vognmand Finn Zachariasen koncession på ruten Holbæk-Køge. Ansøgningen kom som normalt til udtalelse i de kommuner, den ville gennemskære, hvilket skete i slutningen af året. Byrådet i Holbæk og sognerådene i Ganløse, Tølløse, Hvalsølille, Jystrup, Borup, Dalby og Ejby sagde ja. Kun Køge byråd sagde nej. Dette skyldtes A.P. Hansen/Roskilde Turisttrafiks rute Roskilde-Viby-Ejby-Køge, som Finn Zachariasens rute ville komme til at være sammenløbende med mellem Ejby og Køge. En del af sognerådene havde ellers anbefalet Holbæk-Køge-ruten kraftigt, da de gerne ville have bedre trafikforbindelser til Køge.

Ruten Roskilde-Viby-Ejby-Køge var egentlig blevet nedlagt i november 1968, men 1. februar 1969 gentoptaget af Roskilde Turisttrafik. Da den manglede passagerer, blev den imidlertid nedlagt igen i 1970 (muligvis 30. maj). Den blev endnu engang genoptaget forsøgsvist 8. december 1970, men senere nedlagt igen. Det skete formentligt senest 30. april 1971, hvor vognmand Thorkil Nielsen, Køge, oprettede Køges bybuslinie 4, der bl.a. kørte til Ejby.

Trods rykkere havde Finn Zachariasen endnu ikke fået svar 20. november 1969 - over et år efter ansøgningens afsendelse. Denne dag kunne man læse i Aktuelt, at Roskilde Turisttrafik netop havde sendt en rundskrivelse til kommuerne langs strækningen på Roskilde-Viby-Ejby-Køge-ruten med en ansøgning om underskudsdækning svarende til ca. 6000.00 kr. om måneden.

Finn Zachariasen mente ikke, han kunne indsende en ny ansøgning, hvis Roskilde-Viby-Ejby-Køge-ruten måtte nedlægges, da han endnu ikke havde fået svar på sin første ansøgning, selvom han godt vidste, det blev et afslag. Afslaget kom ganske kort efter, og Køge byråds nej havde vejet tungt i forbindelse med Landsnævnets afgørelse. Den 12. december 1969 hed det i samme avis, at selvom vognmanden nu havde fået afslag fra Landsnævnet for Omnibus- og Fragtmandskørsel, ville han spørge Køge Kommune igen, idet han så kunne indsende en ny ansøgning. På dette tidspunkt var det tilsyndeladende klart, at Roskilde-Viby-Ejby-Køge-ruten skulle nedlægges, idet Zachariasen til avisen udtaler, at den "som bekendt indstilles".

Ruten Holbæk-Køge etableredes tilsyneladende aldrig - givet vis fordi Køge Kommune sagde nej igen.

Kilder:

Aktuelt 20.11.69: Vognmand har ventet i et år på at få svar.

Aktuelt 12.12.69: Køge bestemmer, om der skal etableres ny rute.

Denborg, Jesper Kiby, februar 1998: Køge-områdets buslinier 1912-1998.

Alle kilder var tilgængelige 25. juni 1998 på Køge byhistoriske Arkiv under emnet "Rutebiler".