Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

Baggrund & historieBushistorie

25 års jubilæum i Køge: Linie 501 og 502

Af Thomas de Laine

Den 24. april 2002 burde linie 501 og 502 i Køge egentlig køre med flag. Det er nemlig præcis 25 år siden, HT gennemførte omlægning og omnummerering af bybusserne i Køge, og de nuværende linier 501 og 502 opstod. Godt nok havde begge linier forgængere, men alligevel.

Ved køreplansskiftet den 24. april 1977 erstattedes de eksisterende bybuslinier i Køge med fem nye linier, der fik numre i 500-serien (linie 501-505). Årsagen til det sidstnævnte var, at HT standardiserede købstadsbybussernes linienumre. I Roskilde, Hillerød og Helsingør blev det til hhv. 600-, 700- og 800-numre, altså stigende fra syd og med uret.

Artiklen her ser nærmere på de 25 år, der er gået, især med hensyn til de to "overlevende" linier 501 og 502.

Leyland/DAB serie II årg. 1971 på Køge st. som linie 502 En Leyland-DAB serie II fra 1971 (BC 88.141), der blev leret sammen med to tilsvarende busser i forbindelse med oprettelsen af linie 4. Bussen er skiltet "502/Herfølge via Strandvejen" og ses på Køge st. sammen med to andre serie II'ere fra Thorkils Rutebiler omkring slutningen af 1970'erne. Foto: Arne Unterschlak.

Køges bybusser før 1977
Den daværende entreprenør på bybusserne, Thorkils Rutebiler, havde selv oprettet de tre eksisterende bybusruter. Linie 1/2 kørte fra Herfølge i syd over Køge til Ølsemagle Lyng i nord. Linie 1 kørte undervejs via Hastrupparken. Endvidere kørte linie 4 fra Algestrup over Herfølge og Køge til Ejby og Højelse. Samme vognmand kørte også linie 210, Køge-Havdrup-Roskilde. Om disse ruter kan der læses mere i artiklen om Thorkils Rutebiler, Køge.

HT var blevet oprettet i 1974, og Thorkils Rutebiler var blevet HT-entreprenør i 1975, hvorefter takster, ruter og køreplan var op til HT, mens Thorkils Rutebiler stod for driften. I Køge-området kørte også Strøby Turistfart som entreprenør. Ellers kørtes ruterne af HT selv, DSB (fra 1985 i stedet Møns Omnibusser) og Østbanen. HT havde samtidig overtaget DSBs buskørsel i Hovedstadsområdet, hvilket bl.a. omfattede den store linie 121 til København. I 1974-75 var S-toget endnu kun nået til Vallensbæk, så med kollektiv trafik var eneste alternativ regionaltog via Roskilde.

Det nye bybussystem fra 1977
De tre hidtidige linier blev splittet op i fem nye linier:

501: Køge st.-Hastrupparken (erstatter tidl. linie 1 syd for Køge)
502: Køge st.-Herfølge (erstatter tidl. linie 1/2 syd for Køge)
503: Køge st.-Ølsemagle Lyng (erstatter tidl. linier 1/2 nord for Køge)
504: Køge st.-Algestrup (erstatter tidl. linie 4 syd for Køge)
505: Køge st.-Ejby (erstatter tidl. linie 4 nord for Køge)

De tre sidstnævnte linier eksisterer som antydet ikke i dag.

Linie 503 blev nedlagt første gang i 1984, hvor linie 502 kom til at erstatte den, hvilket blot vil sige, at busserne var gennemkørende mellem Herfølge og Ølby. Fra 1989 deltes linien dog igen på Køge st., men (nogle af) busserne var dog stadig gennemkørende. Linie 503 blev nedlagt igen 8.8.93 i forbindelse med "Køge-forsøget", hvor linie 121 omlagdes ad linien i hele dens udstrækning (kun næsten, men mere om det en anden god gang). Hidtil havde linie 121 kørt parallelt med linien langs kysten på Københavnsvej. Siden S-toget i 1983 nåede til Køge havde denne linie dog ikke nogen særlig betydelig rolle, og ruten ad Københavnsvej har ikke haft de store passagertal, så ændringen var vel meget naturlig.

Det var også "Køge-forsøget" med virkning fra 8.8.93, der gjorde det af med linie 504. Kørslen omlagdes til telebuskørsel - dels i form af en almindelig telebuslinie, linie 826, dels en myldretidstelebuslinie, linie 526, der kørte efter fast køreplan. En del ture om morgenen på sidstnævnte linie førtes via Køge Gymnasium. Inden oprettelsen af linie 526 eksisterede der vist nok en ekstrabus på linie 502 fra Herfølge til Køge Gymnasium om morgenen.

Linie 505 holdt kun i 6 år. Den 25.9.83 blev den erstattet af linie 245, der forlængedes til Køge. Faktisk var linien dog ti år senere indblandet i Køge-forsøget, idet linie 245 erstattedes af telebuslinierne 825 og 525. Linie 525/825/526/826 minder meget om gamle bybuslinie 4, oprettet i 1971. Mere om denne rute i artiklen Thorkils Rutebiler, Køge.

Bustrafik til områder, der vokser!
Både linie 501 og 502 har været omlagt til at betjene nye områder som følge af nybyggeri. Linie 501 blev i 1989 omlagt op over en bakke ad den nye vej Søsvinget til at køre i en stor sløjfe. Det var et helt nyt kvarter, og i 1990'erne er der bygget videre omkring Lerbæk Torv.

Linie 502 har i væsentlig højere grad været været præget af omlægninger. Linien har i øjeblikket sin sjette ruteføring gennem Herfølge. Forklaringen er dog ikke kun, at nye kvarterer (rækkehuse) er kommet til. I 1994 omlagdes linien uden for et normalt køreplansskift, da gaderenoveringer i Køge krævede længere køretid. Om det var (eneste) årsag, og hvorfor ruten ikke normaliseredes efter renoveringen var afsluttet, vides ikke. Efter ønske fra lokale beboere, overvejede HT i 1997 at give linien sin nuværende ruteføring. Dette skete dog først ved køreplansskiftet i 2000.

Linie 502 har i de senere år været præget af køretidsproblemer. Derfor betød omlæningen til en længere rute i Herfølge i 2000, at man måtte droppe betjeningen af Astersvej i det sydlige Køge. Endvidere har man koblet linien sammen med linie 501 en del af dagen, så busserne kører skiftevis en tur på linie 501 og en tur på linie 502. Da linie 501 har bedre tid, kan man undgå en del forsinkelser på denne måde.

Linieoversigt 1977-2002:

Linie 501:

24.4.77: Oprettet Køge st. - Ivar Huitfeldts Vej - Niels Juels Gade - Nørregade -> Københavnsvej >/< Zoffmannsvej <- Ringvej - Ringstedvej - Parkvej - Gymnasievej - Køge Gymnasium - Skellet - Parkvej - Marksvinget - Bregnevej - Moltkesvej - Fasanvej - Valdemarsvej - Langelandsvej - Hastrupparken, Hastrupskolen med Thorkils Rutebiler, Køge, som entreprenør.
25.9.83: Omlagt mellem Køge st. og Ringstedvej, så der i stedet køres Ivar Huitfeldts Vej - Bag Haverne - Fændediget -> Blegdammen >/< Brogade < Køge Torv < Vestergade < Ringvej.
28.5.89: Omlagt så der vendes i sløjfe Marksvinget > Søsvinget > Lerbæk Torv > Langelandsvej > Hastrupskolen > Langelandsvej > Valdemarsvej > Fasanvej > Moltkesvej > Bregnevej.
1.4.90: Overtaget af HT driftsområde Køge (senere 1990 Busdivisionen, fra 1995 Bus Danmark) ved HTs 2. udbud.
5.4.94: Omlagt så der ikke køres via Køge Torv mod Køge st. men ad Blegdammen i begge retninger (pga. midlertidig omlægning reelt først fra ca. 30.6.94).
30.5.99: Der indsættes flaskegasbusser på linien, og ny kontraktperiode (6 år) påbegyndt med Bus Danmark som entreprenør (14.6.99 fusion med Unibus og navneskift til Arriva Danmark).

Linie 502:

24.4.77: Oprettet Køge st. - Ivar Huitfeldts Vej - Toldbodvej - Strandvejen - Sdr. Viaduktvej - Marksvinget - Astersvej - Primulavej - Bellisvej - Klemmenstrupvej - Vordingborgvej -> Kirkevej > Billesborgvej >- Herfølge Skole med Thorkils Rutebiler, Køge, som entreprenør.
20.4.80: Omlagt i Herfølge, så der herefter køres Vordingborgvej > Møllebækvej > Tessebøllevej > Billesborgvej.
25.9.83: Omlagt mellem Køge st. og Marksvinget, så der i stedet køres Ivar Huitfeldts Vej - Bag Haverne - Fændediget -> Søndre Allé > Sdr. Viaduktvej >/< Brogade < Køge Torv < Vestergade < Ringvej.
15.4.84: Omlagt i Herfølge, så der herefter køres Billesborgvej - Tessebøllevej - Møllebækvej - Hestehavevej - Holmebækskolen (Hestehavevej/Holmebækvej).
30.9.84: Forlænget til erstatning for linie 503: Køge st. - Ivar Huitfeldtsvej - Niels Juels Gade - Nørregade - Københavnsvej - Stensbjergvej - Sdr. Centervej - Ølby st. - Sdr. Centervej - Stensbjergvej - Gl. Lyngvej - Nylandsvej - Ølsemagle, Egedesvej.
29.5.88: Omlagt så der ikke køres via Køge Torv mod Køge men ad Sdr. Viaduktvej - Søndre Allé i begge retninger. Omlagt i Herfølge, så der herefter køres Billesborgvej > Tessebøllevej > Holmebækvej > Holmebækskolen > Hestehavevej > Møllebækvej > Tessebøllevej > Billesborgvej.
16.1.89: Omlagt via Lykkebækvej - RASK - (busvej).
29.5.89: Linie 503 genoprettes og overtager strækningen Køge st.-Ølsemagle, Egedesvej.
1.4.90: Overtaget af HT driftsområde Køge (senere 1990 Busdivisionen, fra 1995 Bus Danmark) ved HTs 2. udbud.
2.6.91: Omlagt, så der ikke køres Marksvinget - Astersvej - Primulavej - Bellisvej - Klemmenstrupvej i retning mod Herfølge men ad Vordingborgvej, og omlagt, så der ikke køres ad Klemmenstrupvej - Bellisvej i retning mod Køge men ad Vordingborgvej.
5.4.94: Omlagt i Herfølge, så der herefter køres Billesborgvej > Tessebøllevej > Holmebækvej > Holmebækskolen > Hestehavevej > Møllebækvej > Vordingborgvej.
1.2.98: Natbuskørsel nat efter fredag og lørdag på linie 97N ad linie 502s rute.
30.5.99: Der indsættes flaskegasbusser på linien, og ny kontraktperiode (6 år) påbegyndt med Bus Danmark som entreprenør (14.6.99 fusion med Unibus og navneskift til Arriva Danmark).
2.7.00: Omlagt i Herfølge, så der herefter køres Billesborgvej > Tessebøllevej > Holmebækvej > Holmebækskolen > Hestehavevej > Møllebækvej > Tessebøllevej > Billesborgvej og i Køge, så der ikke køres ad Primulavej - Astersvej - Marksvinget men ad Vordingborgvej. Natlinie 97N ikke omlagt tilsvarende.

Privatisering: HT overtager Thorkils Rutebiler
"Så bliver det Køge st. Og husk, at fra på mandag er busserne gule. Chaufførerne er de samme, de har bare nogle andre uniformer på," annoncerede en buschauffør den sidste fredag i marts 1990. Baggrunden var ganske enkel: Thorkils Rutebilers blå og hvide busser skulle til Roskilde og køre for Linjebus - HT havde nemlig vraget alle tilbud på bybusserne i Køge og tildelt sig selv kørslen. Alle entreprenørernes linier var sendt i licitation i HTs 2. udbudsrunde i 1989/90.

Detaljer om udbuddet findes andre steder her på siderne, ligesom Busfronten har artikler om udbudsrunderne. Fra 1. april kørte HT på linierne med busser overført fra København. Thorkils Rutebiler måtte dreje nøglen om. HT havde pligt til at købe busserne og overtage chaufførerne, mens busanlægget forblev hos Thorkils Rutebiler. Selskabet har senere benyttet dette anlæg, der stadig eksisterer (på Unionsvej 1), til storvognsvask og tankrens.

Op gennem 1990'erne skete der en del udskiftning af materiellet - ikke til nye busser, men der skete visse overførsler mellem HTs egne garager. HTs nyeste busser i Køge-området var leveret i foråret 1989, og de var og blev de nyeste de næste 10 år!

At skrive HT er i denne forbindelse lidt misvisende, for i 1990 udskiltes driftsdelen af HT i "Busdivisionen", som i hvert fald på papiret var selvstændigt. I 1995 blev Busdivisionen til et aktieselskab - dog stadig med HTs ejere som ejere (altså de fem hovedstadsamter). 1995 ændredes navnet til Bus Danmark, og i 1998 begyndte en salgsproces, der i marts 1999 førte til, at britiske Arriva overtog selskabet. Juni 1999 sammenlagdes Bus Danmark med Unibus, som Arriva havde ejet siden 1997, og herefter kørte busserne under navnet Arriva Danmark.

Ny licitation og flaskegas
HT sendte i 1998 endnu engang bybusserne i Køge i licitation (8. udbudsrunde). Denne gang førte det ikke til et skift af entreprenør men dog til en tiltrængt udskiftning af busserne, hvoraf de nyeste jo var fra 1989, og de ældste fra begyndelsen af 1980'erne (dog med en kosmetisk renovering i 1993-95).

Bus Danmark skulle fra 30. maj betjene linierne 501 og 502 med flaskegasbusser, hvilket krævede 4 driftsvogne. Hertil overførtes 4 busser, der i november 1998 var leveret til linie 6. På de øvrige linier i Køge-området blev der indsat nye dieselbusser. Til brug som ekstra-, reserve- og myldretidstelebusser overførtes seks lavgulvsbusser fra 1994 fra Unibus i København. Da man ikke har reservegasbusser, og da alle fire gasbusser af en eller anden grund meget sjældent er på gaden samtidig, forekommer dieselbusser fortsat ret ofte på linierne.

Tak til Arne Unterschlak, fordi jeg måtte bruge hans billede.

Kilder: HT Linieoversigter, Jesper Kiby Denborg, København, version februar/marts 2000 (ikke udgivet); egne observationer og notater