Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

Baggrund & historieBushistorie

Thorkils Rutebiler, Køge

Af Thomas de Laine

Artiklen er trykt i opdateret udgave i Busbladet nr. 33, december 2003. Internet-udgaven opdateres senere. Red.

Firmaet blev etableret af Thorkil Nielsen, Køge, der 1. juni 1958 overtog ruten Køge-Terslev-Haslev. Den blev oprettet i 20'erne og har haft en del ejere før Thorkil Nielsen. Da ruten gav underskud, og ingen af kommunerne ville yde tilskud, blev den nedlagt omkring årsskiftet 1969/70. Koncessionen løb ellers helt til 1974. Dette blev dog ikke enden på Thorkil Nielsens rutebilselskab. Den 1. oktober 1960 havde han nemlig oprettet ruten Køge-Havdrup-Roskilde, der senere fik rutenummer 210.

19. juli 1968 startede Thorkil Nielsen som bybusvognmand i Køge, efter at den tidligere bybusvognmand, K.V. Larsen, havde indstillet sin rute den 1. maj samme år, da kommunen ikke ville give tilskud til driften. Køge havde herefter været uden bybus i to en halv måned. Thorkil Nielsen fik overdraget koncessionen og anskaffede to busser hos DAB i Silkeborg. Kun den ene var dog klar til starten, mens den anden indsattes senere. Begge busser var brugte. Den ene var en tidligere demobus, den anden kom fra Nordjylland.

I perioden uden bybusser kørte Thorkil Nielsen dog alligevel allerede en "bybus", idet skolebørnene på Herfølge Skole blev sikret deres forbindelse. Herfølge Kommune tog nemlig kontakt til Thorkils Rutebiler, og der blev igangsat en rute mellem Klemmenstrupvej umiddelbart syd for Køge og Herfølge Skole på Billesborgvej i Herfølge. Ruten kørte kl. 8-14 hver dag med de 57 børn. Det var Herfølge Kommune, der betalte. Desværre kunne almindelige passagerer ikke benytte bussen. Det vides ikke præcist, hvornår ruten startede. Det var måske allerede fra 1. maj. Den kørte sandsynligvis helt til skolesommerferiens begyndelse.

Bybuskørslen genoprettedes med ruterne 213/1 og 213/2. De kørte fra Ølsemagle Lyng i nord via Køge til Hastrupparken og Herfølge i syd. Senere forsvandt linienummeret 213 fra vognene, og en linie 3 og en hurtigbuslinie kom til. Sandsynligvis startede driften i øvrigt uden stoppestedsstandere! Da K.V. Larsen i sin tid begyndte at køre, måtte han nemlig selv bekoste disse, så de blev naturligvis pillet op (og solgt?) ved lukningen. De nye stoppestedsstandere fik i øvrigt blå toppe med påtegnede busser, på samme vis som i Roskilde-området. Dette var vist krævet af Roskilde Amt. Også de to gamle bybusser blev solgt. Thorkil Nielsen anskaffede som nævnt egne busser, der trods al hasten var klar i Thorkils Rutebiler-bemaling fra dag ét.

30. april 1971 udvidedes med kørsel til Algestrup i syd og bl.a. Ll. Skensved og Ejby-området i nord. Dette skete under linienummeret 4 og med kommunalt tilskud. Der blev til denne kørsel købt to nye Leyland-DAB serie II-busser og samtidig anskaffedes en tilsvarende vogn til rute 1/2/3. De tre nye busser havde bl.a. som noget nyt oliefyr til passagerernes service.

1. april 1975 indgik "Thorkils Rutebiler" som HT-entreprenør, og i 1976 døde Thorkil Nielsen, hvorefter hans enke og sønner tog over. Ruterne førtes i første omgang uændrede videre, men i 1977 var HT nået frem til, at bustrafikken i Køge-området skulle omlægges. Samtidig fik ruterne nye numre, da det ikke var praktisk, at der kørte bybusser i Køge med samme numre, som bybusserne i København. De nye bybuslinienumre blev 501, 502 osv.

Den 24. april 1977 omlagdes Køges bybusser så. Linie 1/2 erstattedes af nye linier 501, Køge-Hastrupparken, 502, Køge-Herfølge, og 503, Køge-Ølsemagle Lyng. Linie 4 blev erstattet af de nye linier 504, Køge-Algestrup, og 505, Køge-Ejby.

Dette var det grundlæggende princip i rutenettet resten af Thorkils Rutebilers levetid. Enkelte ændringer skete der dog, idet busserne har haft flere forskellige ruter i og omkring Køges centrum, og der har været omlægninger i forbindelse med den nye busterminal der kom, da Køge Bugt-banen skulle indføres til Køge. Den 25. september 1983 blev linie 245 ændret, og det betød enden for linie 505, der nedlagdes.

I forbindelse med omlægningen i 1977, ophørte linierne med at betjene Køge Torv. Derfor oprettedes fra 25. september 1977 en linie mellem Køge st. og Køge Torv. Det er uvist, om det var Thorkils Rutebiler, der kørte den, og det vides heller ikke, hvor længe den kørte. Nedlæggelsen fandt dog sandsynligvis sted den 23. april 1978, hvor linierne 504 og 505 førtes ind via Torvet.

I 1986 blev der forsøgsvist oprettet en rute mellem Køge st. og Ravnsborghallen syd for byen. Denne rute, med linienummer 272, der kørte i to omgange, blev aldrig gjort permanent. Som kompensation for den ansøgte Thorkils Rutebiler HT om at omlægge linie 504 via Ravnsborghallen, da dette kun ville kræve 5 minutters ekstra køretid, hvis man samtidig kunne sløjfe turen via Torvet. Det blev dog ikke til noget.

I sin 2. udbudsrunde i 1989/90 udbød HT entreprenørernes ruter. I Køge viste det sig, at HTs eget driftsområde Køge var billigere end alle indkomne tilbud på Thorkils Rutebilers linier. HT benyttede sin ret til ikke at acceptere nogen af tilbuddene, og overtog 1. april 1990 selv driften af Thorkils Rutebilers linier 210 og 501-504 med busser overført fra København.

Thorkils Rutebilers busser blev indløst af HT - en pligt trafikselskabet havde, hvis det opsagde entreprenørernes kontrakter - og tvangsvideresolgt til Linjebus, der indsatte dem på bybusserne i Roskilde, som selskabet havde vundet fra Roskilde Omnibusselskab, hvis busser på samme vis var havnet på linie 12, 13 og 18 i København. Forvirret? Linjebus beholdt de sidste af busserne i drift indtil 1998, hvor man tabte en stor licitation. De fleste af busserne blev i Roskilde resten af deres Linjebus-tid - dog siden ca. 1992-93 i HT-gul bemaling (Thorkils Rutebilers busser var blå/hvide/grå).

Linierne 503 og 504 blev nedlagt 8. august 1993 som del af "Køge-forsøget", som der ikke skal gås i detaljer om her, men det kan da oplyses, at linierne erstattedes af telebusser og linie 121. Linierne 210, 501 og 502 kører stadig.

I starten lå firmaets garage på Københavnsvej 80 i Køge, men i 1981 flyttedes til et nyt anlæg på Unionsvej 1 i industrikvarteret i Ølsemagle Lyng - lige ved linie 503's endestation. I 1987 suppleredes dette anlæg med en stor moderne vaskehal, og den skulle man senere komme til at leve af, idet firmaet siden afgivelsen af HT-kørslen i 1990 har beskæftiget sig med storvognsvask og tankrens.

Thorkils Rutebiler har i.h.t. ovenstående kørt følgende ruter gennem tiden:

Rutenr. Periode Ruteføring
u. nr. Overtaget 1.6.58
Nedlagt ca. årsskift 69/70
Køge-Terslev-Haslev
210 Oprettet 1.10.60
Afgivet 1.4.90
Køge-Havdrup-Roskilde
(skolebus) Maj-juni 68 Klemmenstrupvej-Herfølge Skole
213 Oprettet 19.7.68
Erstattet af 1/2/3 ca. 71
Ølsemagle Lyng-Køge st.-(Hastrupparken)/(Køge Havn)-Herfølge*
1 Erstatter 213/1 ca. 71
Nedlagt 24.4.77
Ølsemagle Lyng-Køge st.-Hastrupparken-Herfølge
2 Erstatter 213/2 ca. 71
Nedlagt 24.4.77
Ølsemagle Lyng-Køge st.-Køge Havn-Herfølge
3 Erstatter 213/3 ca. 71
Nedlagt mlm. 71 og 74
Ølsemagle Lyng-Køge st.-Hastrupparken-Herfølge
4 Oprettet 30.4.71
Nedlagt 24.4.77
Højelse-Køge Torv-Herfølge-Algestrup
501 Oprettet 24.4.77
Afgivet 1.4.90
Køge st.-Hastrupparken
502 Oprettet 24.4.77
Afgivet 1.4.90
Køge st.-Herfølge (samt 30.9.84-28.5.89 tillige Køge st.-Ølby st.-Ølsemagle Lyng)
503 Oprettet 24.4.77
Nedlagt 30.9.84
Genoprettet 28.5.89
Afgivet 1.4.90
Køge st.-Ølby (st.)-Ølsemagle Lyng
504 Oprettet 24.4.77
Afgivet 1.4.90
Køge st.-Herfølge-Algestrup
505 Oprettet 24.4.77
Nedlagt 25.9.83
Køge st.-Ejby
u. nr.** Oprettet 25.9.77
Nedlagt 23.4.78***
Køge st.-Køge Torv
272 Oprettet 8.3.86
Nedlagt juni 86
Genoprettet 15.9.86
Nedlagt 15.2.87
Køge st.-Ravnsborghallen

* Ruten opdelt fra start i rute 213/1 via Køge Havn og 213/2 via Hastrupparken. Rute 213/1 og 213/2 byttede 1.8.68 numre (!). 8.10.68 ændredes undernumrene endnu engang, så Ølsemagle Lyng-Køge havde rutenr. 213/III, Køge-Herfølge via Køge Havn rutenr. 213/II og Køge-Herfølge via Hastrupparken rutenr. 213/I. Fra 1.4.69 igen 213/1 og 213/2 som i perioden 1.8.-8.10.68. Fra 1.9.70 ekstrakørsel indført som rute 213/3 og hurtigbuslinie. Hurtigbuslinien indstillet 1.4.71.
** Det er uvist, om det var Thorkils Rutebiler eller HT, der kørte ruten.
*** Nedlæggelsestidspunktet er usikkert.

Ultimo 80'erne kørtes med følgende beskiltninger: "501/Hastrupparken via Ellemarken", "502/Herfølge Torp" og "503/Ølby Lyng". I retning mod Køge skiltedes "linienr./Køge rutebilstation". Skilterullerne overtoges i øvrigt også af HT, der benyttede dem i de fra København tilførte busser. Først senere kom der nye skilteruller i, og herefter hed det hele vejen rundt på linie 501 "Hastrupparken - Køge" og på linie 502 "Herfølge - Holmebæk - Køge st.". Linie 503 skiltedes "Ølsemagle, Industrivej" i retning fra Køge. Pudsigt var det m.h.t. linie 504, hvor man på bussernes destinationsskilte stavede Algestrup med 'g', mens man i den trykte liniekøreplan stavede det "Alkestrup", altså med 'k', hvilket også i ældre tid benyttedes på skilterullerne.

Vognparken har alle dage bestået af Leyland/DAB-busser i blå/hvid/grå bemaling. Det skal bemærkes, at Thorkils Rutebiler så vidt vides var det eneste busselskab uden for København (dvs. bortset fra Københavns Sporveje, Amagerbanen og NESA), der fik leveret Leyland-DAB serie II-busser med dørpl. 2-2-0.

I vognparken indgik enkelte vogne, der fortjener særlig omtale. I forbindelse med den store leverance af Leyland-DAB-busser til Københavns Sporveje (serie I) byggedes også en demobus, der bl.a. var en tur i Rusland. Den blev præsenteret på Den Røde Plads i Moskva, hvor ministerpræsident Aleksej Nikolajevitj Kosygin fik en prøvetur. Det var denne bus, Thorkil Nielsen 19. juli 1968 indsatte på bybusserne i Køge. Registreringsnummeret var AJ 88.104. Den anden vogn var en Leyland-DAB fra 1975, der oprindelig blev leveret til HT som prøvevogn (HT nr. 712, nummeret blev senere benyttet af en anden bus). HT fandt ikke bussen tilfredsstillende, idet den endelige serie skulle være meget anderledes, hvorfor bussen gik retur til DAB. Den blev så solgt til Thorkils Rutebiler i Køge.

Jeg har udarbejdet en vognliste med de oplysninger jeg har. Listen må på ingen måde opfattes som komplet. F.eks. ved jeg meget lidt om, hvilke vogne Thorkil Nielsen anvendte i de første år på Haslev-ruten og Roskilde-ruten. Hvis du ved noget, er du naturligvis velkommen til at skrive til mig.

Kilder: Køge byhistoriske Arkiv; Danske Busser, Niels-Folke Vallin, Stavnsager, 1986; 10 år med HT busser, Kai W. Mosgaard, Sporvejshistorisk Selskab, 1984; (Nyt fra) Busfronten, medlemsblad for Foreningen Busfronten, København 1984-, diverse numre; Bytrafik, medlemsblad for Sporvejshistorisk Selskab, København 1965-, diverse numre; samt ikke mindst Jesper Kiby Denborgs HT-Linieoversigter.