Myldretid

Menu

Denne artikel er forældet. Indholdet var korrekt på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, men artiklen opdateres ikke længere.

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

Baggrund & historieForældede artikler

Dage med H-busser

Af Thomas de Laine

I sommeren 2000 var S-togstrafikken mellem Måløv og Frederikssund indstillet i henved to måneder. Det var to måneder ud af i alt 14 uger dette år, for S-togene holdt også pause en måned i marts-april, og udeblev igen en uge i efterårsferien. I stedet måtte de mange daglige rejsende klare sig med busser. Også i 1999 og 2001 har der været lange perioder med busser.

Ingen S-tog, mange busser
Det er dog ikke så få busser, der skal til for at erstatte tre S-tog på 4-8 vogne hver time. Da det gik højest i 1999-2000 kørte i alt fem forskellige buslinier som erstatning. Disse kaldtes linie H1-H5, og linienumrene dækkede over alt fra "bumletogsbussen" H1, der standsede ved alle stationerne, til den direkte hurtigrute, H3, der kørte uden stop fra Måløv til Frederikssund.

Men det var ikke kun linienumrene, der var mange af. De fem buslinier krævede i alt 18 busser, hvis samtlige ture skulle udføres, og i virkeligheden var endnu flere busser på gaden, fordi linie H3 i reglen kørte med to busser pr. afgang, når der var flest passagerer med.

Dage med H-busser
Lad os lige se på, hvornår H-busserne egentlig har kørt. De kørte en måned i 1999, nemlig fra 3. juli til 1. august. I 2000 har de kørt 4. marts-9. april, 17. juni-13. august og igen i efterårsferien d. 14.-22. oktober. I 2001 har de kørt siden 16. juni, og de fortsætter til den 12. august.

Men derudover har S-togsdriften mellem Ballerup/Måløv og Frederikssund været aflyst en lang række weekender i både 1998, 1999 og 2000. Der har disse gange også kørt H-buslinier: I begyndelsen bare én, men snart fandt man ud af, at der skulle køre to, nemlig en, der betjente alle stationer, og en, der var mere direkte. Disse kaldtes så linie H1 og H2.

I 2001 er strækningen blev noget kortere, eftersom man nu har bevaret almindelig S-togsdrift helt til Stenløse i perioden 16. juni-8. juli og videre til Ølstykke 9. juli-12. august.

Dobbeltspor til Frederikssund
Men hvorfor nu alt det besvær? Jo, da S-banen blev forlænget fra Ballerup til Frederikssund i 1989 havde man sparet lidt: Den gamle jernbane var ikke blevet udbygget til dobbeltspor, ligesom sikkerhedssystemet ikke var som på resten af S-banen. Eksempelvis skulle man her "for alvor" køre efter signaler, ligesom en række sk√¶ringer med veje ikke var blevet erstattet af broer eller underføringer men havde bomme osv. Enkeltsporet med krydsningsstationer gør også, at man kun kan køre S-tog hvert 20. minut (linie H) mellem Frederikssund og Veksø. Indtil dobbeltsporet åbnede Ballerup-Veksø kunne man kun køre hvert 20. minut helt til Ballerup.

Det bliver der så gjort noget ved nu. Banen udbygges til dobbeltspor, og samtidig kommer der broer mv. Ulempen er, at der i lange perioder ikke kan køre S-tog på strækningen, og derfor må busserne til. 26. november 2000 kunne man dog tage den første del af dobbeltsporet i brug, og samtidig åbnedes en ny station, Kildedal st. Linie H+, der før vendte i Ballerup, forlængedes til Veksø, således at 10-minuttersdriften kommer lidt nærmere Frederikssund.

I 2002 skal dobbeltsporet være nået helt til Frederikssund. Endvidere åbnes endnu en ny station, Gl. Toftegård, og linie H+ kommer til Frederikssund. 2001 bliver derfor nok det sidste år, hvor der køres S-togserstatning i større omfang.

Ny busterminal i Måløv
Forud for den første store omgang ekstrakørsel af en måneds varighed i juli 1999 var der ved Måløv st. blevet indrettet en ny "ekstra" busterminal på stationsbygningens nordside. Umiddelbart øst for den nye busterminal lå den gamle busterminal og stationens parkeringsplads, hvor de buslinier, der til daglig betjener stationen, holder.

Den nye busterminal er indrettet, så linierne H1, H2, H3 og H4 holder side om side med stigende linienummer i retning væk fra stationen. Bag ved linie H4 holder så linie H5, der er den mindste linie, som kun kører i myldretiderne.

Efter at S-togsbusserne havde kørt til Måløv sidste gang har man lavet terminalerne i Måløv om. Nu holder visse busser i de gamle terminal, mens andre holder i den nye. Den nye terminal er endvidere blev bygget lidt om, mens der er indrettet nogle parkeringspladser på den del af den gamle terminal, der lå fjernest banen.

Schmidts Turisttrafiks tidligere Combus-bus med reg.nr. PC 96 485 på Måløv st. 5. juli 2000. Tre H-busser i den særlige terminal ved Måløv st. 5. juli 2000. I forgrunden er det PC 96 485 fra Schmidts Turisttrafik, der var en Volvo B10M-60/Aabenraa med en fortid hos DSB/Combus i Sønderborg. Bussen er indsat på linie H2. Umiddelbart til højre for denne, på linie H3, holder Fjord-Bus' vogn 7414, der er en Volvo B10M-60/Aabenraa fra 1981. Denne bus er oprindelig leveret til Birkerød Bus Compagni, der i 1992 lod den overgå til Fjord-Bus. I sommeren 2001 er den udrangeret. I baggrunden holder linie H1 i form af Schmidts Turisttrafiks RM 92 977, der er en DAB-Silkeborg 7-1200B fra 1989. Den blev oprindelig leveret til A.P. Hansen/Roskilde Turisttrafik som vogn 3 eller 7, overgik 1990 til City-Trafik i Roskilde, og blev i 1993/94 solgt til DAB, der ombyggede den til S-bus og videresolgte den til Unibus Rutetrafik, hvor den fik nr. 86 (7086). Den blev i 1998 flyttet til brug i Øster Kippinge i STS-området, og er i den forbindelse malet om i STS' blå/turkise rutebildesign, i hvilket den fremtræder på billedet. Foto: Thomas de Laine.

Ruterne
I 1999 og 2000 var der fem ruter, linie H1-H5. I 2001 er der kun to, linie H1-H2.

Det skal for en ordens skyld siges, at busserne havde samtidig afgang og ankomst på Måløv st. (ifølge køreplanen). Reelt fungerede det således, at når H-toget ankom til Måløv st. i minut -14, -34 og -54, gik passagererne fra toget hen til de 4-6 busser, der side om side holdt klar i den nye busterminal. Når folk var kommet indenbords, kørte busserne, der i køreplanen havde afgang på minuttal -17, -37 og -57, altså 3 minutter efter togets ankomst. Busserne havde alle ankomst i minuttal -01, -21 og -41, mens linie H kørte fra Måløv st. i minuttal -06, -26 og -46. Således skulle man være ret uheldig, for at skiftet smuttede for én.

Skiftet mellem tog og bus er foregået tilsvarende i Ballerup og Stenløse i de perioder, hvor S-toget havde endestation dér.

I Veksø holdt busserne ved et busstoppested ved Veksø Kirke i stedet for ved Veksø st. Dette skyldtes vist, at stationen er lidt vanskelig tilgængelig for busserne.

Som allerede antydet var der ganske stor forskel på de fem buslinier. Ruterne forløb som følger:

Linie H1: Måløv st.-Veksø Kirke-Stenløse st.-Ølstykke st.-Frederikssund st. Linien kørte i begge retninger i hele driftstiden alle dage. Linien krævede 5 busser, og der kørte normalt ikke ekstrabusser.

Linie H2: Måløv st.-Stenløse st.-Frederikssund st. Linien kørte i begge retninger i hele driftstiden alle dage. Linien krævede 4 busser. Der er i juni-juli-august 2000 set dubblering af eftermiddagsafgangene fra Måløv st.

Linie H3: Måløv st.-Frederikssund st. Linien kørte i begge retninger i alle dagtimer (dvs. ikke om aftenen) mandag-fredag. Linien krævede 4 busser. Der er set dubblering af eftermiddagsafgangene fra Måløv st. i både juli 1999, marts-april 2000, og juni-juli-august 2000.

Linie H4: Måløv st.-Ølstykke st. Linien kørte i begge retninger i alle dagtimer (dvs. ikke om aftenen) mandag-fredag. Linien krævede 3 busser. Der er ikke set benyttet ekstrabusser i juli 1999, men i både marts-april 2000 og juni-juli-august 2000 er alle afgange på linien blevet kørt med ledbusser.

Linie H5: Måløv st.-Veksø Kirke-Stenløse st. Fra og med marts 2000 betjenes Veksø Kirke ikke mere, således at der kørtes direkte Måløv st.- Stenløse st. Linien kørte kun i nævnte retning mandag-fredag om eftermiddagen og i modsat retning mandag-fredag om morgenen. Linien krævede 2 busser. Der er ikke set ekstrabusser på linien, der heller ikke havde ret mange passagerer.

S-togslinie H var afkortet til Måløv st. i busperioderne. Enkelte weekender i 2000 har linie H1 og H2 dog kørt helt til Ballerup st. i weekenderne. Dér har S-togslinie H naturligvis været afkortet til Ballerup st.

At busserne ikke kørte til Ballerup alle dage skyldtes, at der ikke var plads i busterminalen ved Ballerup st. Sådan har det i hvert fald været fremført fra DSBs side. Omvendt skulle årsagen til, at man lod S-toget køre helt til Måløv, være, at man ønskede, at S-togene skulle køre så langt som muligt. Dette er jo ganske selvmodsigende, og hvad der er den rigtige begrundelse, må stå hen i den uvisse! I oktober 2000 kørte alle fem linier på alle ugens dage helt til Ballerup st., hvor de holdt ved stoppestederne længst væk fra stationen.

Her i 2001 kører der i perioden 16. juni-8. juli to ruter, mens S-togslinie H er afkortet til Stenløse st. Linie H1 er kører Stenløse st.-Ølstykke st.-Frederikssund st., mens linie H2 kører direkte Stenløse st.-Frederikssund st. Linie H2 er i juli set dubbleret i aktuel retning i myldretiderne. Linie H2 kører for øvrigt kun i dagtimerne, mens linie H1 kører i hele S-togenes normale driftstid. I perioden 9. juli-12. august kører S-toget helt til Ølstykke st. Herfra kører buslinie H1 videre til Frederikssund st.

Både linie H1 og H2 krævede i den første periode 3 busser, mens der vist kun krævedes 2 busser til at dubblere linie H2 i aktuel retning. Linie H1 kommer i den anden periode i år tilsyneladende kun til at kræve 2 busser. Hertil kommer dog eventuelle dubbleringsbusser.

Busserne
Det var City-Trafik A/S, der havde entreprisen på kørslen. I 2001 er det dog De Hvide Busser. Alle de andre selskaber kørte som underentreprenører for City-Trafik. Som det ses, er det de færreste busser, som City-Trafik selv har kørt. Her er en liste, som jeg tror og håber er nogenlunde komplet. Men hvis du kender til busser, der mangler, så lad mig endelig vide det, så de kan komme med.

Følgende busselskaber har deltaget i 1999-2000:

City-Trafik
Combus
De Blaa Omnibusser/Holte Turist
Holger Danske Bustrafik
Fjord-Bus
De Hvide Busser/Ullerød Turist
Gråhundbus
Copenhagen Excoursions
Schmidts Turisttrafik
Edelskov
Dyssell Busser
EM-Turist
Sims Turisttrafik

Der er også set en bus, der mangler at blive placeret

I 2001 er det alene De Hvide Busser/Ullerød Turist selv, der har kørt:

De Hvide Busser/Ullerød Turist

Fra City-Trafik:

Juli 1999 sås: 2057 2059 2062 2304 2305 2306 2925 2926 2934 2982 2983
Marts-april 2000 sås: 218* 2304 2933
Juni-juli-august 2000 sås: 2048
Oktober 2000 sås: 213** (4)53***
* 218 - Volvo B10M-60/Aabenraa, 2-2-0, 03.90, gul. Set marts-april 2000.
** 213 - Volvo B10M-60/Aabenraa, 2-2-0, , gul. Set oktober 2000.
*** (4)53/HV 97 599 - Leyland-DAB serie 6, 1-1-0, ca. 1982, ex. Brændekilde. Stadig i Brændekilde-bemaling. Set oktober 2000.
Se vedr. bustyper o.lign. i vognlisten.

Fra Combus:

Juli 1999 sås: 5007 5040 5095 5096 5097 5098 5138 5144 5147 5148 5252 5253 5254 5255 5257
Se vedr. bustyper o.lign. i vognlisten.

Fra De Blaa Omnibusser/Holte Turist:

Fra Holger Danske Bustrafik:

Holger Danske Bustrafiks vogn 109, Volvo/VBK 1980, på Frederikssund st. som linie H3 Holger Danske Bustrafiks vogn 109, en Volvo B58/VBK årg. 1980, på Frederikssund st. 10. august 2000. Denne eftermiddag anvendtes den som dubbleringsbus på linie H3, der var den direkte rute Måløv st.-Frederikssund st. Foto: Thomas de Laine

Fra Fjord-Bus:

Fra De Hvide Busser/Ullerød Turist: Fra Gråhundbus: Fra Copenhagen Excoursions: Fra Schmidts Turisttrafik: Fra Edelskov: Fra Dyssell Busser: Fra EM-Turist: Fra Sims Turisttrafik: Ukendt ejer: Tak til Thomas Bregenholt Larsen for tilsendte observationer!

Kilder: "Bus og tog til Frederikssund", gyldig 3.7.-1.8.99; "Bus og tog til Frederikssund", gyldig 4.3.-9.4.2000; "Bus og tog til Frederikssund", gyldig 17.6.- 13.8.2000; køreplan for S-togsbusserne 16. juni-8. juli og 9. juli-12. august 2001; DSBs hjemmeside [www.dsb.dk]; "På sporet af 1999", Holsund 1999; Arne Unterschlaks billedserie fra juli 2000; Thomas Bregenholt Larsen; Jesper Kiby Denborg; egne observationer 05.07., 09.07., 26.07., 30.07.99, 09.03., 07.04., 05.07., 12.07., 10.08., 13.08., 18.10.00 og 04.07.01.