Myldretid

Menu

Denne artikel er forældet. Indholdet var korrekt på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, men artiklen opdateres ikke længere.

Baggrund & historieForældede artikler

Fakta om De Hvide Busser

Af Thomas de Laine

En af Nordsjællands største Movia-entreprenører er De Hvide Busser, der fra oktober 2008 står for 4 pct. af kørslen i Movias område - udelukkende på forskellige linjer i Nordsjælland.

De Hvide Busser blev etableret af vognmand Poul Knudsen, Hørsholm, der i 1967 overtog sin første rute, den daværende rute 332, fra De Grønne Rutebiler. Der skal ikke her gås i detaljer om rutens videre udvikling, men det kan oplyses, at ruten efterhånden blev til linjerne 375, 376 og 377, der i lidt ændret form kan genfindes i dag som linje 375 og 377.

Samtidig med, at De Hvide Busser indgik som HT-entreprenør pr. 1. april 1975, købtes linje 188 - "Strandvejsbussen" - fra Helsingør Omnibil-Selskab. Linjen blev i 1989 omnummeret til 388, og den indgår også stadig i selskabet.

Under HT blev kørslen senere udvidet med telebuskørsel, og i en periode kørtes også på linje 313, senere 383, der var en slags bybuslinje i Hørsholm. Den største udvidelse under HT fandt dog sted i forbindelse med licitationerne.

I HTs 2. udbudsrunde i 1990 genvandt De Hvide Busser sine ruter, og ved HTs 4. udbudsrunde i 1994 lykkedes det igen. Udover den genvundne kørsel vandt De Hvide Busser i 1994 også bybuslinjerne i Hillerød, de nuværende linjer 701, 702, 703, 705 og 706. Samtidig indsattes der 11 nye laventrébusser på de overtagne Hillerød-linjer og linje 388, og der oprettedes en ny garage i Hillerød. Mens 1990-kontrakten var 4-årig, var 1994-kontrakten som noget dengang særligt 5-årig.

Ved HTs 8. udbud genvandt man de gamle linjer endnu engang, mens Hillerøds bybusser blev tabt til Arriva, og Hillerød-garagen lukkede. De Hvide Busser kørte herefter på linje 375, 377, 378, 379 og 388. Denne kontrakt trådte i kraft 30. maj 1999 og var som alle senere kontrakter 6-årig.

Erfaringerne fra Hillerød betød, at De Hvide Busser i første omgang besluttede sig for ikke at beskæftige sig mere med bybuskørsel. Ved HTs 9. udbud, som trådte i kraft 2. juli 2000, vandt De Hvide Busser yderligere landevejskørsel med 13 kontraktbusser på linjerne 353, 383, 385, 386E, 387E, 585P og 586P, og firmaet tog derfor Hillerød-garagen i brug igen.

Kørslen suppleredes fra 26. maj 2002 med linjerne 305, 306, 331, 336 og 339, som De Hvide Busser vandt i HURs 11. udbud. Disse linjer kræver tilsammen 10 busser.

De Hvide Busser var 1998-2004 HURs ældste entreprenør, og den eneste, der havde overlevet alle licitationerne, når der ses bort fra Bus Danmark, der i dag er en del af Arriva Skandinavien. Denne stilling blev dog ændret i kraft af De Blaa Omnibussers genopståen som HUR-entreprenør i maj 2004.

Generelle nedskæringer i trafikken medførte i 2003-04, at De Hvide Busser også kom til at køre linje 736 (i 11. udbud) og bybuslinjerne 327, 338, 537P og 538P i Birkerød (i 9. udbud). Disse linjer fik De Hvide Busser som kompensation for kørsel, der forsvandt. Samtidig nedlagdes nemlig linjerne 378 og 379, der siden september 1998 havde kørt som myldretidslinjer i Kokkedal som en del af kontrakten på linje 375 og 377, og linjerne 383, 386E og 387E. Endelig blev en del kørsel på linjerne 375 og 377 skåret bort.

De gamle ruter, altså linje 375, 377 og 388, blev påny genvundet ved HURs 17. udbud med virkning fra 23. oktober 2005. HURs 18. udbud omfattede kørslen på linjerne 327, 338, 353, 385, 537P, 538P, 585P og 586P samt en ny linje 376, der tidligere på året blev oprettet i Allerød med De Hvide Busser som entreprenør. Denne kørsel blev tabt til De Blaa Omnibusser, men De Hvide Busser vandt til gengæld linjerne 381, 382E, 384 fra Arriva.

I HURs 19. udbud kunne De Hvide Busser endnu engang notere en sejr, idet man hjemtog linjerne 340, 345, 346, 347, 801, 802, 803, 805 og 806, der 21. oktober 2007 blev overtaget fra Arriva. Dermed kom De Hvide igen til at køre bybusser, for 800-linjenumrene dækker over bybusserne i Helsingør. Linjerne skulle i øvrigt som noget nyt køres med letvægtsbusser, som De Hvide Busser altså blev først i Danmark med at indsætte i normal trafik.

Kørslen på linjerne 305, 306, 331, 336 og 339 blev til gengæld tabt i Movias 2. udbud. Linje 331 overtages 19. oktober 2008 af Arriva, mens Concordia Bus skal overtage de øvrige.

Busanlægget i Hørsholm blev i oktober 2007 afløst af et nyt anlæg i Kvistgård ved Helsingør, hvorved man løste et pladsproblem, der efterhånden var blevet påtrængende. Også Hillerød-anlæggets linjer blev flyttet til Kvistgård.

At De Hvide Busser genvandt sin kørsel i 1999 skyldtes selskabets høje kvalitet, hed det fra HT, da licitationens resultat blev offentliggjort. Hvert år siden 1994 har HT og senere HUR og Movia kåret "Årets Entreprenør", og i både 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 og 1999 er denne pris gået til De Hvide Busser. For første gang gik prisen for 2000 til en anden entreprenør, nemlig Fjord-bus' garage i Slangerup, der slog De Hvide Busser med få point.

De Hvide Busser har også kørt telebuskørsel. Det skete på linjerne 820, 821 og 827. Linje 820 og 821 blev genvundet 28. maj 2000, mens linje 827 overgik til Fjord-bus. Fra oktober 2007 blev linje 820 og 821 tabt til Busserne A/S.

Endelig skal det nævnes, at De Hvide Busser har kørt nogle skolebusruter i Nordsjælland med 6 busser med datterselskabet Ullerød Turist. Denne kørsel er overgået til anden side i 2002. Desuden har selskabet diverse anden turist- og skolebuskørsel. Tidligt i 90'erne kørte selskabet også de to servicebuslinjer 840 og 841 i Helsingør.

Aktuel oversigt over linjer og garager

Har man lyst til at vide mere, kan der henvises til lidt litteratur om emnet:

Sinding, Michael: De Hvide Busser, Hørsholm. Blade af Nordsjællands Trafikhistorie. Sporvejshistorisk Selskab, København 1997.

Sinding, Michael: Strandvejsbussen. Klampenborg-Rungsted-Helsingør. En kavalkade i ord og billeder. Sporvejshistorisk Selskab, København 1986.

Sidstnævnte bog er udsolgt, men flere større biblioteker (især i hovedstadsområdet) har begge bøger under decimalnummer 65.822.

Tak til Jesper Kiby Denborg og Dan Andersen for oplysninger!