Myldretid

Menu

Denne artikel er forældet. Indholdet var korrekt på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, men artiklen opdateres ikke længere.

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

Baggrund & historieForældede artikler

Fakta om Gråhundbus

Af Thomas de Laine

Dette er ikke Gråhundbus' hjemmeside. Besøg Gråhundbus' hjemmeside på www.graahundbus.dk.

2. oktober 1967 begyndte Jøgen Andersen at køre bybus i Ballerup - den linie, der i dag hedder 156, men som 1967-74 kaldtes linie 1. Det var en forretning, der efterhånden blev udvidet.

I 1969 overtog Jørgen Andersen linie 156 fra Thinggaards Rutebiler i Farum. Denne linie nedlagdes i 1972 (men nummeret blev som nævnt genbrugt i 1974). Efteråret 1968 genoptog Andersen linie 158 efter Chr. Schmidt. I 1971 genoprettedes linie 158 og linie 139 overtoges fra Lars Iversen, De Blaa Rutebiler, i Taastrup. 1974 oprettedes en ny linie 155, der i 1977 overgik til Birkerød Bus Compagni som linie 332. Linie 139 nedlagdes 1989. Samme år overtoges linie 150 og den nye linie 152 (fra 1994 linie 152) samt linie 159 (tidl. linie 144) fra HT.

Sideløbende med ovenstående gik Jørgen Andersen i 1976 ind i turistkørsel, da han købte Manza's Turistfart. Meget mod HTs vilje solgte Johannes Andersen fra Hillerød Bybusser i 1979 sin forretning, dvs. linie 701, 702, 703 og 706, til Jørgen Andersen, der herefter havde Manza's Turistfart, Ballerup Bybusser og Hillerød Bybusser under sig. Der var et busanlæg på Yderholmen i Ballerup, hvor firmaet stadig har hjemme, og i Hillerød by.

Fra 1981 begyndte Jørgen Andersen også at køre regionalruter. Det skete med oprettelsen af Bornholmerbussen, rute 866, fra Københavns Hovedbanegård til Ystad, hvorfra man kunne sejle videre til Rønne. Denne rute blev fra 1984 i stigende grad betjent med ledbusser og bliver det stadig. To år senere, i 1983, oprettedes rute 999, København-Malmö-Lund i samarbejde med Linjebuss i Lund.

Et nyt navn, Gråhundbus, der naturligvis er inspireret af de amerikanske Greyhound-busser, blev taget i brug fra 1987 til erstatning for Manza's Turistfart. Det dukkede efterhånden også op i stedet for Ballerup/Hillerød Bybusser.

Efter mange tovtrækkerier oprettedes Flybus 767 (linienummer efter Boeing-fly) mellen Høje Taastrup st. og Lufthavnen i 1989. Ruten kørtes indtil 1. april 1992 i samarbejde med HT. I 1993 blev den nedlagt. I 1990 oprettes rute 860 København-Rødby-Puttgarten-Kiel-Flensburg-Aabenraa-Haderslev (fra 1991 kun København-Kiel). 1991 åbnedes rute 864 Høje Taastrup-Kalundborg, hvorfra der var flyvebåd til Århus. Både rute 860 og 864 blev senere indstillet.

Fra 1990 gennemførte HT "privatiseringen" af 45 pct. af busdriften. I 2. udbudsrunde, med virkning fra 1. april 1990, var Ballerup og Hillerød Bybusser i udbud. Det lykkedes at genvinde det hele for en 4-årig periode, og kontrakterne udløb 31. marts 1994.

En miljøsag gjorde, at Gråhundbus ville tvinges til at flytte væk fra anlægget i Hillerød. Utilfredsheden med dette medførte, at Gråhundbus valgte, at den indeværende kontraktperiode skulle blive den sidste for Hillerød-liniernes vedkommende. Så da al selskabets HT-kørsel i HTs 4. udbudsrunde igen var i udbud, bød Gråhundbus ikke på Hillerød Bybusser. Det var dog ikke kun i Hillerød, at Gråhundbus måtte sige farvel. Ballerup-linierne var nemlig alle som én blevet vundet af Linjebus, der siden 1990 var stormet frem i HT-området, og efter 1. april 1994 kørte hver fjerde HT-bus. Hillerød Bybusser havde De Hvide Busser vundet. Gråhundbus var altså pr. 1. april 1994 ikke længere HT-entreprenør, og har derefter ikke beskæftiget sig med rutekørsel for trafikselskaber ud over, hvad der fulgte af medejerskabet af City-Trafik.

City-Trafik var et aktieselskab, der stiftedes, da HTs udbudsrunder indledtes i 1989/90. Jørgen Andersen var med, og det var de fleste andre af de gamle HT-entreprenører også. City-Trafik har siden 1990 haft HT-kørsel og kunne 1. april 2000 fejre sit 10 års jubilæum.

Tilbage stod Gråhundbus med regionalruterne. I samarbejde med City-Trafik oprettedes midt i 90'erne en rute fra Ballerup til Hundested. Her var der færgeforbindelse til Grenå, og City-Trafik kørte så videre fra Grenå til Århus. Forbindelsen kunne betragtes som to ruter, hvorfor det kunne lade sig gøre at få lov til at køre. Den var en klar konkurrent til Abildskous rute 888 mellem Valby og Århus, og det medførte nogen ballade, som der ikke skal gås i detaljer om her. City-Trafik og Gråhundbus måtte dog lukke ruten igen, da Grenå-Hundested-overfarten nedlagdes.

I 1996 oprettedes rute 862, Ballerup st.-Kalundborg Havn med forbindelse til Samsø/Århus. De to første år kørte den kun om sommeren, men i 1998 var det meningen, den skulle være helårslinie. Da færgeruten havde skiftet rederi i 1998, blev ruten dog indstillet med sidste driftsdag d. 30. november.

Lillejuleaftensdag d. 23. december 1998 måtte endnu en Gråhundbus-rute lukke. Det var rute 999, København-Malmö-Lund, der var ramt af hård priskonkurrence fra flyvebådene. Desuden var Øresundsbroen på vej.

Sommeren 1998 oprettedes to nye ruter, 861 og 863. Rute 863 kørte Ballerup st.-Rønnede-Guldborg-Maribo-Nakskov. Denne linie blev nedlagt 1. oktober 1999 efter at have kørt siden 24. maj 1998. Den 15. juni 1998 oprettedes rute 861 fra Ballerup st. over Storebæltsbroen til Svendborg Havn, hvorfra der var færge til Ærøskøbing. Ruten var længe den eneste private busrute over Storebæltsbroen, fordi tilladelse til busruter over broen normalt ikke blev givet af hensyn til DSB. Rute 861 konkurrerede imidlertid ikke rigtigt med DSB, mente man. Da Gråhundbus ikke kunne få tilladelse til at afsætte og optage passagerer i Svendborg blev denne rute dog også indstillet med sidste tur d. 27. februar 2000. Herefter havde vognmanden kun rute 866, Bornholmerbussen, tilbage.

Bornholmerbussen (rute 866) har siden åbningen af Øresundsbroen fået konkurrence. Blandt andet kører DSB nu InterCity-tog til Ystad. Gråhundbus har dog taget konkurrencen op, og rute 866 er i øvrigt blevet forlænget til Ballerup st. på nogle ture. I et års tid fra lukningen af Dragør-Linhamn-overfarten i 1999 til broens åbning i 2000 førtes linien i øvrigt via Helsingør-Helsingborg.

For nylig har firmaet ændret design, så det rullende materiel nu også har nogle blå farver sammen med de røde og grå. I 2000 kunne man endvidere opleve selskabets busser i brug som S-togserstatningsbusser mellem Måløv og Frederikssund. Blandt andet var tre ledbusser i brug.

Den 1. juni 2001 genopstod linie 999, og også denne gang som et samarbejde med Linjebuss AB i Lund. Ruten betjenes nu udelukkende med ledbusser.

Endnu en ny rute åbnedes 28. oktober 2001. I samarbejde med Ryanair kører Gråhundbus passagerer fra København H til Sturup Lufthavn ved Malmö, hvorfra flyselskabet har en rute til London. Ruten bærer et andet fly-nummer, nemlig 737 - et nummer, der for øvrigt også benyttes af et andet selskab på en rute mellem Odense og Billund Lufthavn.

I anledning af 25 års jubilæet i 1992 blev der udgivet en bog om Gråhundbus:
Fra bybus til buskoncern, 25 år med Jørgen Andersen, Ballerup Bybusser, Kim Thinggaard, Sporvejshistorisk Selskab, København 1992.

Kilder: Fra bybus til buskoncern, Sporvejshistorisk Selskab 1992; Busfronten nr. 134/dec. 1998 og 141/nov. 1999; Børsen 29.02.00