Myldretid

Menu

Denne artikel er forældet. Indholdet var korrekt på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, men artiklen opdateres ikke længere.

Baggrund & historieForældede artikler

Fakta om Fjord-bus

Af Thomas de Laine

Dette er ikke Fjord-bus' hjemmeside. Besøg Fjord-bus' hjemmeside på www.fjordbus.dk.

I licitationernes første par år opstod der flere nye danskejede busselskaber, som deltog i konkurrencen. Et af disse var Fjord-bus, som fra 1. april 1992 påbegyndte kørsel for HT i Slangerup-området, hvor man overtog ruter, som HT i Frederikssund hidtil selv havde kørt.

Fjord-bus a/s var et datterselskab af Birkerød Bus Compagni A/S, der i en årrække havde kørt i Birkerød-området. Birkerød Bus Compagni tabte sin HT-kørsel i 1994, men fortsatte dels med nyvundet kørsel i Vejle Amt, dels med turistkørsel. Birkerød-firmaet ændrede samtidig navn til Holger Danske Bustrafik, og i dag har Fjord-bus og Holger Danske Bustrafik fælles garageanlæg i udkanten af Slangerup. Holger Danske Bustrafik har ikke længere rutekørsel, men derimod mange turistbusser og en del skolebuskørsel. Fjord-bus var i øvrigt en genopliven af det lille busselskab Fjordbilen i Ølstykke, som Birkerød Bus Compagni opkøbte i 1983.

Den første kontrakt i Slangerup-området var 4-årig, men den blev genvundet på en ny 4-årig kontrakt i 1996 og på 6-årige kontrakter i 2000 og 2006. Fjord-bus er således stadig entreprenør på denne kørsel.

Med virkning fra 2000 vandt Fjord-bus også kørsel i Frederiksværk-området, som hidtil havde været udført af Combus. Dermed var selskabets kørselsmængde nået op på 29 kontraktbusser, hvoraf de 18 kørte på ruterne i Slangerup-området. Fjord-bus' andel af den samlede HT-kørsel steg ved denne lejlighed fra 1,6 pct. til ca. 3 pct. Også Frederiksværk-ruterne blev genvundet i 2006. I maj 2002 overtoges den store linje 600S med 22 13,7 m-busser fra Arriva, og denne kørsel er genvundet i endnu 6 år fra oktober 2008.

Fra oktober 2008 udgør Fjord-bus' kørsel i alt 3,64 pct. af den samlede kørsel for Movia (Movias kørselsmængde er omkring halvanden gang så stor som HTs, dvs. ca. 1.500 busser).