Myldretid

Menu

Baggrund & historieBushistorie

Linie 27E - lille linie med kort historie

Af Thomas de Laine

Den 24. november 1999 var det netop halvandet år siden, den tredje københavnske buslinie med linienummer 27 blev oprettet. Nogenlunde samtidig meddeler HT, at liniens dage er talte.

Der har tidligere kørt en linie 27 i NESA-regi, der fra 1974 blev drevet af HT. Efter nedlæggelsen af denne i 1989 blev linienummeret igen benyttet, da man i 1990 omnummererede linie 41 til 27, så linienummeret gav større relation til linie 28, som linien i vid udstrækning fulgtes med. Linie 27 nummer to blev nedlagt 2. juni 1996 i forbindelse med de store omlægninger af bybusserne i København, der fulgte med oprettelsen af de nye S-buslinier 550S og 650S.

Tilkomsten af den tredje linie 27E skyldtes, at DSB lukkede Frederiksberg st. og afkortede S-togslinierne F og M til Solbjerg st., da strækningen Frederiksberg-Vanløse skulle ombygges til minimetro. Lukningen var berammet til den 24. maj 1998, hvor man gik over til sommerkøreplan. Fra denne dato kørte i stedet for S-toget en ny linie 27E mellem Vanløse st. og Rådhuspladsen, idet linien undervejs passerede tæt forbi Frederiksberg st.

Ruten var i urets retning som følger: Vanløse st. - Apollovej - C.F. Richsvej - Bernhard Bangs Allé - Nyelandsvej - Hostrupsvej - Thorvaldsensvej - Danasvej - Kampmannsgade - Vesterport st. - Kampmannsgade - Studiestræde - H.C. Andersens Boulevard - Amagerterminalen - Studiestræde - Vester Voldgade - Rådhuspladsen (busterminalen i Jernbanegades forlængelse) - Jernbanegade - Hammerichsgade - Vesterport st. - Kampmannsgade - Danasvej - Thorvaldsensvej - Hostrupsvej - Nyelandsvej - Dalgas Boulevard - Finsensvej - Jernbane Allé - Vanløse st. Der var altså sløjfer i begge ender af linien.

Linien standsede undervejs kun på Rådhuspladsen, ved Vesterport st., Danas Plads (stoppetedet er ikke nævnt i køreplanen fra 24.5.98 men i alle de senere), B├╝lowsvej, Falkonér Allé (nær den lukkede Frederiksberg st.), Frederiksberg Hospital, Dalgas Have og Vanløse st.

Linie 27E var på gaden allerede fra mandag d. 25. maj, selvom S-togene mod det ellers planlagte kørte videre til den 20. juni, fordi der var nogle sporarbejder, som Banestyrelsen ikke nåede at foretage pga. storkonflikten få uger før køreplanskiftet. Det umuliggjorde, at S-togene i første omgang kunne vende på Solbjerg st.

Entreprenøren på linie 27E var Unibus Rutetrafik, der lod linien garagere på Avedøre Holme sammen med bl.a. linie 29, som linie 27E delte vogne med. Fra begyndelsen havde linie 27E 10-minuttersdrift i alle dagtimerne, og linien krævede 4 vogne. I hele liniens levetid har den alene været betjent med DAB- Citybusser, den såkaldte "serie 15", af første og anden generation. Kun i meget sjældne tilfælde har der kørt andre vogntyper.

Som det ses, kørte linie 27E kun mandag-fredag i dagtimerne (altså ikke første dag i køreplanperioden, søndag d. 24. maj). Kørslen er endda i alle 19 måneder begyndt forholdsvis sent om morgenen: Fra begyndelsen var tidligste afgang fra Vanløse st. kl. 7.15, og det er ikke blevet tidligere siden.

Linie 27E har altid haft et større strækningsfællesskab med linie 29. På Rådhuspladsen arrangeredes det sådan, at linien havde afgangsstoppested mod Vanløse fælles med linie 29 - og 28 - til trods for, at linien havde endestation på Rådhuspladsen. Stoppestedet for linie 28 og 29 mod vest lå jo i busterminalen i Jernbanegades forlængelse - en busterminal der ikke siden ombygningen af Rådhuspladsen midt i 90'erne har været brugt af linier med endestation. Busserne afsatte dog passagerer i Amagerterminalen (linien holdt i lokalkørebanen ved samme stoppested som den pr. 27.9.98 nedlagte linie 71E) og kørte ad Studiestræde og Vester Voldgade til busterminalen i Jernbanegades forlængelse. Det morsomme er så, at linierne 27E, 28 og 29 nu igen delte stoppested på Rådhuspladsen, ligesom linierne 27/28 og 29 gjorde det indtil linie 27's nedlæggelse 2. juni 1996.

Så vidt begyndelsen. Til trods for, at linien kun nåede at køre i 19 måneder, gennemgik den alligevel nogle ændringer undervejs...

Den 23. november 1998 omlagdes linien omkring Rådhuspladsen. Den ellers meget brugervenlige sløjfekørsel, der gjorde, at linie 27E afgik fra samme stoppested som linie 29, bortfaldt. I stedet kørtes retur mod Vanløse st. således, at busserne ved udkørsel fra Amagterminalen drejede ind i Studiestræde til venstre i stedet for til højre. Busserne kørte altså nu meget mere direkte væk fra Rådhuspladsen, og linien havde nu kun sløjfe i Vanløse-enden - en stor en til gengæld. Samtidig flyttedes liniens stoppested i Amagterminalen til den tredje skråparkering. Fra samme dato blev der desuden oprettet et nyt stoppested ved Grøndalsvej i retning mod Rådhuspladsen.

Man lod lidt flere få glæde af linie 27E fra køreplanskiftet den 30. maj 1999. Endestationen flyttedes fra Rådhuspladsen til Kgs. Nytorv, således at linien fulgtes med linie 29 hele vejen fra Kampmannsgade. Mod Kgs. Nytorv kørtes fra Rådhuspladsen ad Vester Voldgade - Stormgade - Vindebrogade - Højbro Plads - Store Kirke Stræde - Lille Kongensgade og mod Vanløse ad Holmens Kanal - Ved Stranden - Højbro Plads - Gammel Strand - Ny Brogade - Frederiksholms Kanal - Løngangstræde - Vester Voldgade til Rådhuspladsen. Mellem Kampmannsgade og Rådhuspladsen kørtes nu ad Vester Farimagsgade - Ved Vesterport - Axeltorv - Jernbanegade i begge retninger. Både mod Vanløse og Rådhuspladsen standsedes hhv. ved og på Højbro Plads.

Forlængelsen betød også, at linie 27E kom til at dele stoppested på Rådhuspladsen med linie 29 i begge retninger. På Kgs. Nytorv standsede linie 27E i Lille Kongensgade og fortsatte ind til busterminalen over for Det kongelige Teater, hvor linien fik stoppested fælles med bl.a. linie 42/43 mod Bagsværd ved den inderste refuge. Her var der endestation. Linien fortsatte så hele vejen rundt om pladsen, og kørte dernæst til stoppestedet i Holmens Kanal fælles med linie 9/19 mod Amager og linie 29 mod Vanløse.

Samtidig bortfaldt kørslen mellem myldretiderne, så linien kun kørte klokken ca. 7.15-9.30 og 13.45-18.00, og linien krævede i disse tidsrum 6 mod før kun 4 busser.

Både linie 27E og 29 blev fra samme dato flyttet fra Avedøre Holme til Bus Danmarks garage i Ryvang. Unibus' britiske ejere, Arriva plc., havde nemlig i foråret købt Bus Danmark, og man benyttede køreplanskiftet til at sammenlægge selskaberne på Bus Danmarks garager. Den 14. juni 1999 ændredes navnet desuden til Arriva Danmark, der således blev den anden og sidste entreprenør på linie 27E. Busserne fulgte med, og det var stadig tidligere Unibus-vogne, der kørte på linien helt til det allersidste.

I denne sidste køreplanperiode var linien indstillet i sommerferien d. 21. juni-30. juli. Den var ikke sommerindstillet i 1998. Mellem jul og nytår 1998 kørte linien ikke, og det var heller ikke planlagt, at den skulle det i den samme periode i 1999. Disse indskrænkninger i driften sammenholdt med ændringerne på Rådhuspladsen i november 1998 tyder på, at linien blev prioriteret længere ned i løbet af sin levetid.

Sammen med følgesvenden, linie 29, og myldretidslinie 4E samt noget ekstrakørsel på linie 19 blev linie 27E udbudt som en samlet "pakke" i HTs 9. udbud. Kun Arriva selv bød på kørslen, og da HT fandt prisen i overkanten, blev kørslen genudbudt. Resultatet vil kendes kort efter linie 27E's nedlæggelse, men i hvert fald nåede linie 27E aldrig at komme igennem en licitation!

Ved det folkelige årtusindskift (et år før det rigtige) ophører S-togsdriften på strækningen Vanløse-Lindevang-Solbjerg på S-togslinie F/M. Herefter kører der "kun" S-tog i tre retninger til og fra Vanløse st. Også dette skyldes arbejdet med etablering af minimetroen. Samtidig gennemfører HT nogle ændringer.

Linie 29 får fra 3. januar 2000 5-minuttersdrift i myldretiderne mellem Rådhuspladsen og Vanløse st. Til gengæld nedlægges linie 27E. En serviceforbedring? Tja, i hvert fald for dem, der hidtil har kunnet se linie 27E køre forbi. Ændringen medfører dog lidt længere rejsetid i forhold til linie 27E's køreplan, og linie 29 kører fortsat kun hvert 10. minut mellem Rådhuspladsen og Kgs. Nytorv, hvor der altså herved er blevet færre afgange.

Den sidste driftsdag på linie 27E var lillejuleaftensdag d. 23. december. Ifølge køreplanen var sidste afgang fra Vanløse st. kl. 17.35, og bussen skulle ankomme til Kgs. Nytorv kl. 18.00. Fra Kgs. Nytorv var sidste planmæssige afgang kl. 17.37, og denne bus var på Vanløse st. kl. 18.01. På liniens sidste driftsdag kunne man foruden de sædvanlige serie 15-busser opleve en Mercedes-bus i drift. Linien nåede altså at køre i 19 måneder på nær én dag.

Kilder: HT-køreplaner fra 24.5.98, 27.9.98, 23.11.98 og 30.5.99; HT-pressemeddelelse af 30.11.99; Busfronten nr. 128/apr. 1998, 129/jun. 1998, 134/dec. 1998 og 142/dec. 1999; egne observationer.