Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

Baggrund & historieBushistorie

Da Slangerupbanen blev bussificeret

Af Thomas de Laine

Der var engang, hvor togene til Farum blev kørt af "KSB" og ikke DSB. KSB, København-Slangerup Banen eller blot "Slangerupbanen", var en privatbane, der udgik fra Nørrebro (Lygten) og gik ad samme linjeføring som den nuværende S-bane til Farum. Fra Farum fortsatte banen over Vassingerød, Lynge, Uggeløse og Lindholm til Slangerup.

Banen blev i 1948 overtaget af DSB, der snart opdelte driften i strækningerne Nørrebro-Farum og Farum-Slangerup. Der skulle altså skiftes tog i Farum. Den yderste del af banen var klart den med dårligst økonomi, og strækningen Farum-Slangerup blev nedlagt den 23. maj 1954. Den øvrige del ombyggedes til S-bane, og åbnede som sådan i september 1977. Den kendes også i dag som "Hareskovbanen".

Men passagererne mellem Slangerup og Farum stod altså uden tog fra maj 1954. Til erstatning for de forsvundne tog oprettedes buskørsel til den gamle station i Slangerup, der nu var blevet "degraderet" til rutebilstation.

Erstatningsbus via Allerød
Fra Slangerup kunne man blive befordret med DSBs egne rutebiler via Lindholm, Uggeløse og Lynge til enten Farum eller Allerød. Denne "valgmulighed", som den nedlagte bane jo ikke havde, skal ses i lyset af, at de fleste havde ønske om at komme videre med tog til København. Her kunne man lige så godt benytte Nordbanen, der kørte ind til centrum af København, som Hareskovbanen, der jo havde endestation på Nørrebro. Uanset hvilken vej, man valgte, var det dog endnu ikke med S-tog. Nordbanen fik først S-tog fra 1968, mens Hareskovbanen som nævnt fik det fra 1977.

Der var samdrift mellem de to ruter, der benævntes 360 for Farum-turene og 361 for Allerød-turene. DSB stationerede linjerne på en opstillingsplads for rutebiler i Slangerup (lignende opstillingspladser benyttede DSB en hel del også andre steder), som var et selvstændigt udkørselssted frem til 1. januar 1970. Senere kom pladsen til at høre under DSBs garage i Hørsholm, som man overtog i 1957.

I den første køreplan for ruterne 360 og 361 fra 1954 var der på Farum-ruten syv daglige dobbeltture på hverdage og seks på søn- og helligdage. Til og fra Allerød kunne man komme syv gange alle ugens dage. Der var dog om lørdagen en ekstra dobbelttur sent om aftenen. Som det ses, var der altså lidt flere ture på Allerød-ruten. Rejsetiden fra Slangerup til Nørrebro (Lygten) via Farum var 1 time og 17 minutter, mens turen fra Slangerup over Allerød til Nørreport kunne gøres på 1 time og 10 minutter. Altså var der nok alt i alt hurtigere og mere direkte forbindelser via Allerød - i hvert fald, hvis man skulle til Københavns centrum.

Udviklingen siden 1954
Hermed var Slangerupbanens yderste strækning så at sige blevet bussificeret. I dag er falder det nok de færreste ind, at buslinjerne i området egentlig er tog med gummihjul. Ganske vist afslører Kraks kortbøger en "Stationsvej" hist og her i byer, der ellers er uden jernbanebetjening, men selve banen er der ikke mange spor tilbage af. Slangerupbanens gamle linjeføring ud af Farum er f.eks. helt bygget til. Slangerup rutebilstation ligger dog endnu samme sted som den gamle jernbanestation.

Ruterne 360 og 361 havde som nævnt oprindeligt samdrift, men de kom senere til at udvikle sig ganske forskelligt.

Linje 360
Linje 360 kørte fra oprettelsen fra Farum st. via Farum Kaserne, Nymølle, Lynge, Uggeløse og Lindholm til Slangerup rtb. Den blev 1. oktober 1974 sammen med DSBs øvrige bustrafik i Hovedstadsområdet overtaget af HT, der også overtog DSBs busser og busanlægget i Hørsholm samt opstillingspladsen i Slangerup. I første omgang fortsatte driften nogenlunde uændret. Den 20. april 1975 omlagdes linjen dog, så der ikke længere kørtes via Uggeløse og Lindholm men i stedet via Uvelse og Lystrup. Samtidig trådte HTs nye takstsystem i kraft. Efter to et halvt år fik linjen dog sin gamle ruteføring igen, idet det fra 25. september 1977 blev linje 361, der kørte via Uvelse-Lystrup. Samtidig forlængedes linje 360 til Frederikssund rtb.

Den 23. april 1978 flyttede linje 360 ind på det nyetablerede HT-busanlæg på Smedetoften i Frederikssund. Anlægget var et af flere, der blev nybygget til HT. I forbindelse med etableringen af disse anlæg forsvandt de fleste af de tidligere anvendte små opstillingspladser.

Som omtalt fik Nordbanen S-tog til Hillerød i 1968, men Farum fik S-tog fra 1977. Endelig var det i 1989 Frederikssunds tur til at få S-tog, og fra 28. maj 1989 omlagdes linje 360 i Frederikssund til den nye busterminal ved S-banestationen.

Fjord-bus 7448 på Slangerup rtb. Nummer 308 er Farum-rutens nye identitet. Siden 1992 har Fjord-bus i Slangerup været entreprenør på linjen. Bus 7448, en Scania L94UB/Lahti fra 2000, på Slangerup rutebilstation 6. april 2005. Foto: Thomas de Laine.

Linje 360 er ikke ændret meget med hensyn til ruteføringen herefter, men den ligner alligevel ikke rigtig sig selv. 21. oktober 1990 fik linjen nyt linjenummer, og den har siden heddet linje 308. HTs egne busser og HT-anlægget i Frederikssund blev fra 1. april 1992 skiftet ud med private Fjord-bus, der indtrådte som entreprenør på linjen i forbindelse med HTs 3. udbud. Fjord-bus indsatte egne busser og indrettede nyt busanlæg i Slangerup. Fjord-bus har genvundet alle senere udbud af linjen, der næste gang kan ventes i udbud med virkning fra 2006.

Den 2. januar 1996 - uden for de normale køreplansskift - blev linje 308 kraftigt reduceret. En stor del af kørslen overflyttedes nemlig til en ny myldretidslinje 309E med nogenlunde samme ruteføring, som linje 308, men med en strækning uden stop. Linje 309E har dog siden 17. juni 2001 kun kørt via Lynge i aktuel retning, dvs. mod Farum om morgenen og mod Slangerup-Frederikssund om eftermiddagen. Også linje 309E køres af Fjord-bus i Slangerup.

Fjord-bus' lånevogn 5267 i Farum Linje 309E er en hurtigbusudgave af linje 308, der kom til i 1996. Linjenummeret er faktisk genbrug: 309E var indtil 1990 nummeret på den linje, vi i dag kender som 600S. Men det er en anden historie. Fjord-bus' lånevogn 5267, en DAB 15-1200C fra 1999 i Farum 6. april 2005. Foto: Thomas de Laine.

I modsætning til linje 360's oprindelige 7 daglige dobbeltture på hverdage, præsteres der en del mere på linje 308 og 309E i dag. Linje 308 har i køreplanen 2004/05 9 ture i den ene retning og 8 i den anden mandag-fredag, idet der ikke køres i myldretiderne. Men linje 309E har 20-minuttersdrift i begge retninger i myldretiderne. I weekenden er linje 308 alene om kørslen og har da også lidt flere ture, idet der er timedrift i dagtimerne.

Linje 361
Oprindeligt kørte linje 361 fra Allerød st. via Nymølle, Lynge, Uggeløse og Lindholm til Slangerup rtb. Det var også her DSB i Hørsholm, der stod for kørslen frem 1. oktober 1974, hvor HT tog over. Den første store ændring skete 20. april 1975, hvor linjen forlængedes fra Allerød st. via bl.a. Hørsholm Posthus til Rungsted Kyst st. på Kystbanen og videre til Rungsted Strand. Fra 25. september 1977 kørte linjen ikke mere via Uggeløse-Lindholm men via Uvelse-Lystrup til erstatning for linje 360, der siden 20. april 1975 havde været omlagt tilsvarende. Den 23. april 1978 flyttede HT linje 361 til sit nye busanlæg i Frederikssund. Den tidligere DSB-garage i Hørsholm forblev dog driftsgarage under HT, og denne garage har spillet en rolle på linjen også senere.

Heller ikke linje 361 ligner helt sig selv. Den 2. juni 1991 ændredes linjenummeret til 381, og ligesom linje 360/308 indgik linjen i HTs 3. udbud. Dette udbud omfattede nemlig al HTs kørsel fra busanlæggene i bl.a. Hørsholm og Frederikssund. Linje 381 blev dog ikke vundet af Fjord-bus, men derimod af Linjebus, og Linjebus overtog også den gamle DSB-garage i Hørsholm, hvorfra man fra 1. april 1992 drev bl.a. linje 381. Da kørslen på linje 381 i HTs 5. udbud blev genudbudt, lykkedes det ikke for Linjebus at genvinde den. Ruten overgik til Swebus Sjælland, der også overtog busanlægget i Hørsholm, som altså fortsat kom til at huse linje 381.

Swebus' danske aktiviteter blev 26. august 1997 solgt til DSB busser, der snart tog navneforandring til Combus, og fra 1.3.98 integreredes Swebus Sjælland i Combus. Det var nu DSBs gamle busselskab, der drev en af DSBs gamle busruter fra DSBs gamle garageanlæg i Hørsholm! Historien gik i ring. Det varede dog kun til det næste udbud af linjen. Ved HTs 9. udbud med virkning fra 2. juli 2000 overgik linje 381 til Arriva Danmark, og ved samme lejlighed nedlagdes DSBs gamle busgarage i Hørsholm. Ligesom linje 308 og 309E ventes linje 381 næste gang i udbud i 2006.

Arriva 1032 på Slangerup rtb. I dag hedder Allerød-ruten linje 381 og køres af Arriva Danmark. Bus 1032, en Volvo B10BLE/Säffle fra 1998, på Slangerup rutebilstation 6. april 2005. Foto: Thomas de Laine.

I køreplanen 2004/05 har linje 381 på strækningen mellem Allerød og Slangerup tillempet timedrift hele dagen mandag-fredag. Der er lidt flere ture mellem Lynge og Allerød. I weekenden er der også stort set timedrift, men i en mere begrænset periode. Med linje 309E's mange afgange i myldretiden er det tydeligt, at den vigtigste rejsevej nu går over Farum. Men det var også først med Hareskovbanens indføring som S-bane til stationerne i Københavns centrum via Ryparken-Svanemøllen, at banen for alvor kom til sin ret.

Tak til Peer Goe Jacobsen for rettelser!

Kilder:

Denborg, Jesper Kiby (2000): HT-Linieoversigter. Vers. febr./marts 2000. Upubliceret.

Thomassen, P. (1980): KSB - Kjøbenhavn-Slangerup Banen. PT Forlag, København.

Thomassen, P. (1981): KSB - DSB - Slangerupbanen - Hareskovbanen. PT Forlag, København.