Myldretid

Menu

Garagefakta ➜ Historiske garager ➜

Fakta om Navervej-garagen, Roskilde (historisk)

Navervej 24, 4000 Roskilde

Åbnet 1987 af Roskilde Omnibusselskab. Anvendt 1990-98 af Linjebus, 1996-99 af Bus Danmark og 1999-2019 af Arriva.

Roskilde Omnibusselskab-bus på garagen i Roskilde
En af Roskilde Omnibusselskabs Leyland-DAB serie 4-busser på det næsten nye garageanlæg i 1988. Foto: Dennis Holm Petersen.

Det daværende bybusselskab i Roskilde, Roskilde Omnibusselskab, flyttede i 1987 sin garage til et nybygget anlæg på Navervej i Roskildes østlige industrikvarter. Roskilde Omnibusselskab havde lidt under 20 busser.

Da HT sendte de private entreprenørers kørsel i udbud i 1989, valgte Roskilde Omnibusselskab ikke at deltage i konkurrencen. Kørslen på linjerne blev vundet af Linjebus, som også overtog garageanlægget. Begge dele fandt sted 1. april 1990. Linjebus vandt også kørslen fra et par andre entreprenører, hvorfor Linjebus fra begyndelsen havde godt 30 busser på anlægget. Der kom yderligere busser til i 1992, hvor Linjebus overtog en række buslinjer fra HT Driftsområde Roskilde, og i 1994, da endnu flere linjer kom til. Således havde garagen i Roskilde efter nogle år garageret langt flere busser, end den egentlig var bygget til.

I Linjebus-tiden var garagen præget af en særdeles sammensat vognpark. Den var resultatet af, at Linjebus i 1990 havde overtaget busser af flere forskellige typer i endnu flere forskellige bemalinger fra en mængde andre HT-entrprenører, og man i 1992 havde brugtkøbt en række ældre bybusser fra HT. Fra 1994 rummede garagen også en del af Linjebus' Scania MaxCi-lavgulvsbusser. Linjebus Danmark havde desuden hovedsæde på garagen indtil efteråret 1997.

I midten af 1990'erne vendte lykken for Linjebus, som tabte nogle af garagens linjer til Bus Danmark fra juni 1996. Bus Danmark lod disse busser garagere på Linjebus' anlæg, hvor busserne fra de to selskaber holdt blandet med hinanden på opstillingspladsen. Bus Danmark lod sine busser servicere af Driftsområde Køge indtil 1998, hvor Bus Danmark vandt resten af Linjebus' kørsel i området og hele busanlægget. Fra 1999 førtes garagen videre i Arriva-regi. Nogle få måneder i midten af 2004 var der igen to busselskaber på garagen, da Wulff Bus havde vundet nogle af linjerne fra Arriva, som dog snart opkøbte Wulff Bus.

De mange ekstra busser, der skulle være plads til, gav bl.a. anledning til, at der i årene 1998-2005 var tilknyttet en ekstra opstillingsplads for enden af Navervej, beliggende ud mod motorvejen sydøst for garagen. Wulff Bus' busser holdt i øvrigt på denne plads.

Arriva har med virkning fra april 2019 tabt den kørsel, der er stationeret i Roskilde, til Umove, Nobina og Lokalbus. Ingen af disse skulle bruge garagen på Navervej, som derfor nedlagdes 14. april 2019.