Myldretid

Menu

Garagefakta ➜ Historiske garager ➜

Fakta om HT Driftsområde Husum (historisk)

Gadelandet 16, 2700 Brønshøj

HTs garageanlæg i Husum blev overtaget fra Københavns Sporveje 1. oktober 1974 sammen med bl.a. Ryvang, Ørnevej og Irlandsvej garager. Ved overtagelsen var det et meget nyt anlæg, idet sporvejene havde åbnet det så sent som 23. april 1972, hvor linje 5 som byens sidste sporvognslinje omstilledes til busdrift. Garagen i Husum havde ved den lejlighed så at sige erstattet Nørrebro sporvognsremise.

Grunden lå i den gamle Husum landsby, og anlæggets etablering indebar, at det gamle gadekær blev fyldt op. Sporvejene havde tidligere tænkt sig at bygge en sporvognsremise forberedt for konvertering til busgarage på stedet, således at man ville kunne flytte sporvognene fra Nørrebro Remise hertil og nedlægge remisen på Nørrebro. Planerne for bussificeringen blev dog ændret, så omstillingen skulle være afsluttet allerede i 1972 i stedet for 1975, så i Husum indrettedes i stedet straks fra begyndelsen en busgarage med plads til 100 busser. Anlægget blev bygget med en oprindeligt midlertidig indkørsel fra Gadelandet, for man forventede, at Husumvej ville blive forlænget nord for Frederikssundsvej til at munde ud over for Bystævnet, og at garagen på længere sigt skulle have indkørsel fra den forlængede Husumvej. Det blev som bekendt aldrig til noget.

Fra åbningen blev de tre store buslinjer 5, 7 og 8 meget naturligt stationeret i Husum, hvor garagen lå få hundrede meter fra Husum-sløjfen, men også ret tæt på linje 8's endestation på hjørnet af Terrasserne og Gavlhusvej i Tingbjerg. Selve linje 5 blev i april 1981 flyttet til HTs nye garage på Islevdalvej i Rødovre, men i stedet flyttedes linje 22 til Husum. Linje 22 havde endestation ved Bystævneparken, mindre end en kilometer fra Husum-anlægget. I 1982 kom hurtigslinje 4H mellem Tingbjerg og City desuden til.

Husum garage fik et forholdsvis kort liv, for den blev det første offer, da HT fra 1990 blev pålagt at privatisere en del af busdriften. Flere af Husums linjer blev flyttet til andre garager allerede i efteråret 1989, hvorefter kun linje 7E/17E var tilbage. Og Driftsområde Husum lukkede, da de først privatiserede linjer 1. april 1990 overgik til trafikselskabets entreprenører. Beslutningen om at lukke Husum skete på trods af, at hverken linje 7E eller 17E indgik i privatiseringen (linje 22, som Husum kørte 1981-89, var dog omfattet). De to linjer overførtes i stedet til Islevdalvej garage, mens en mængde af Husums busser flyttedes til Driftsområde Køge, der som en uventet udløber af "privatiseringen" kom til at overtage driften fra to private entreprenører.

På det areal, hvor Husum garage lå, er den almennyttige boligbebyggelse Husumgård siden opført, og busserne på de linjer, der har endestationer i Husum garages nærområde, kører i dag tomkørsel til og fra garager i Gladsaxe og på Avedøre Holme.

Husum garage
Husum garage (1972-1990) med kort afstand til Husum Torv på hjørnet af Frederikssundsvej og Islevhusvej.