Myldretid

Menu

Garagefakta ➜ Historiske garager ➜

Fakta om Blushøjvej-garagerne (historisk)

Blushøjvej 9, 11 og 15-17, 2450 København SV, og Gammel Køge Landevej 113, 2500 Valby

Blushøjvej i 1956
DSB og Hvidovre Rutebilers garageanlæg ved Blushøjvej i 1956 betragtet i retning mod nordøst. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek.

En uanseelig vej med navnet Blushøjvej i udkanten af Københavns Kommune havde i mere end 50 år garageanlæg tilhørende nogle af de største busselskaber i Hovedstadsområdet, og disse garageanlægs historier hænger delvist sammen.

DSB ejede allerede efter anden verdenskrig et smalt område langs den senere Køge Bugt-banes vestside mellem Blushøjvej og jernbanen. I nordenden af dette område opførtes cirka 1950 et garagekompleks for DSBs omfattende rutebiltrafik på linje 121 langs Køge Bugt - den trafik, som Køge Bugt-banen med tiden skulle erstatte.

Den nordlige ende af komplekset på Blushøjvej 9 (det røde og lyserøde område på kortet herunder) blev bygget først og omfattede to lange garager med tre porte (port 1-3 og 4-6), hvor der både var længde til "Røde Orm"-sættevognsbusserne (alle seks porte) og, i det midterste spor i hver garage (port 2 og 5), tillige højde til dobbeltdækkere (to i hvert spor). DSB havde i efterkrigsårene nemlig 5 sættevognsbusser (leveret 1947-50) og 4 dobbeltdækkere (leveret 1949-50) i trafik på linje 121. Hertil kom, aller længst mod nord (i det lyserøde område), yderligere seks garager (port 7-12) og, længst mod syd, yderligere fire garager (port 13-16), der blot havde højde og længde til almindelige rutebiler. Anden etape på Blushøjvej 11 (det orange område) omfattede yderligere 20 garager (port 17-36), som også kun var til almindelige rutebiler.

Hvidovre Rutebiler flyttede 22. oktober 1949 en halv kilometers penge længere ind mod Valby til et nyåbnet garageanlæg ganske tæt på DSBs garage, beliggende mellem Gammel Køge Landevej og Blushøjvej (det grønne område). Adressen var Gammel Køge Landevej 113, men busserne havde ind- og udkørsel på Blushøjvej-siden.

Garagepladserne ved Blushøjvej
Kort over Blushøjvej med de områder, de forskellige garager optog: Det røde, lyserøde og orange område blev anvendt af DSB. Det grønne og orange område blev anvendt af Hvidovre Rutebiler. Det grønne, orange og blå område blev anvendt af Linjebus, Combus og Connex. Det grønne område har kortvarigt været anvendt af Arriva.

DSB tog sine garager på Blushøjvej ud af brug i 1960'erne. De tyve garager nærmest Hvidovre Rutebilers anlæg blev udlejet til Hvidovre Rutebiler fra 1968, mens den øvrige del blot ikke længere fungerede som rutebilgarage. På dette tidspunkt var byggeriet af Køge Bugt-banens første etape i gang, og den ene af de nye stationer, Ellebjerg, blev placeret ved sydsiden af Ellebjergvej med forplads og parkering ud mod Blushøjvej. Den nordligste del af DSB-garagerne (port 7-12 i det lyserøde område) blev revet ned cirka 1971 og området inddraget til Ellebjerg stations parkeringsplads. Jernbanen og Ellebjerg station blev indviet 30. september 1972.

Hvidovre Rutebiler rev i 1980'erne sine egne gamle garager ned og opførte et mere moderne busanlæg samme sted, der blev taget i brug i 1987 - stadig suppleret af de lejede tidligere DSB-garager. Det nye busanlæg muliggjorde, at Hvidovre Rutebiler endelig kunne bruge busser i fuld 12 m-længde, hvilket de gamle forhold ikke gav mulighed for.

Blushøjvej i udbudsalderen

Hvidovre Rutebiler - hidtil HTs største entreprenør - tabte sin kørsel til Linjebus fra 1. april 1990. Umiddelbart skete der dog ikke andet, end at Linjebus overtog Hvidovre Rutebilers garage såvel som lejemålet i DSBs garager. Fra Valby garage kørte Linjebus også blot Hvidovre Rutebilers linjer videre.

I 1992 opkøbte Linjebus det problemplagede busselskab DSV bus (et datterselskab af DSV-lastbilvirksomheden), som tilbage i 1990 havde vundet kørslen på linje 12, 13 og 18 i København ved HTs 1. udbud. DSV bus havde haft sine busser garageret på HT Driftsområde Ryvang, men Linjebus valgte pr. 25. oktober 1992 at flytte busserne til Blushøjvej, hvor man lejede yderligere et areal, Blushøjvej 15-17 (det blå område), af DSB med udkørsel til Blushøjvej lige i svinget - og altså ganske tæt på den eksisterende garage. Formelt set var der tale om to forskellige Linjebus-garager kaldet Valby (tidligere Hvidovre Rutebiler-delen) og København (til linje 12, 13 og 18), men da sidstnævnte ikke havde værksted og vaskehal mv. var der tale om et ganske nært samarbejde frem til den formelle sammenslutning under navnet "Trafikkontor City" pr. 28. december 1994.

Fra 1. april 1994 havde Linjebus genvundet såvel de tidligere Hvidovre Rutebiler-linjer som DSV bus' kørsel for endnu en fireårsperiode, og hertil kom linje 27/28, som også fik garage på anlægget. I efteråret 1993 og foråret 1994 leveredes til Linjebus' garager ved Blushøjvej et større antal Volvo B10BLE-busser med svenskbyggede Säffle-karrosserier, og denne karakteristiske type fyldte meget på stedet de næste fire år.

Linjebus tabte stort, da kontrakterne fra 1998 igen var i udbud, og hovedparten af linjerne hos Trafikkontor City blev vundet af Combus. Combus, det tidligere DSB busser, overtog også det gamle Hvidovre Rutebiler-anlæg samt DSB-lejemålene fra Linjebus. Linjebus, der i mellemtiden havde skiftet navn til Connex, vendte dog tilbage fra 1. maj 2001, hvor man overtog Combus i Hovedstadsområdet. Hos både Combus og Connex havde garagen navnet "Valby".

Næsten alle garagebygningerne i det orange område blev revet ned cirka oktober 2002, så kun to garager (port 25-26), der hang sammen med noget af garagekomplekset i det røde område (port 13-16), var tilbage. Resten af garagepladsen, der hidtil havde været af grus, blev asfalteret, og der blev i stedet opstribet båse til ca. 20 busser.

Garagerne lukker

I løbet af 00'erne er alle aktiviteterne nævnt ovenfor dog forsvundet fra området: Med virkning fra 23. maj 2004 tabte Connex en stor del af garagens kørsel. Pladsen (det blå område), som fra 1992 havde været brugt til busser på linje 12, 13 og 18 m.fl., gik ud af brug, og 21. august samme år lukkede den resterende del af anlægget. Connex genåbnede dog Hvidovre Rutebilers "egen" del af garagen (kun det grønne område) i oktober 2006 via en overflytning af en håndfuld linjer fra Vasbygade, og anlægget var stadig i brug, da Arriva 1. september 2007 overtog selskabet. Men allerede senest 1. december 2007 lukkede garagen igen, denne gang for bestandigt, og linjerne flyttede tilbage til Vasbygade.

Også Ellebjerg station forsvandt på dette tidspunkt, da den fra 6. januar 2007 blev afløst af Ny Ellebjerg station. Perronen og gangbroen over Ellebjergvej blev fjernet, mens trappehuset er delvist intakt, men forseglet. Endelig ligger parkeringspladsen ud mod Blushøjvej der fortsat i 2018.

De dele af den lange DSB-ejede stribe på vestsiden af Blushøjvej, der ikke var i brug som aktive busgarager, bar ikke præg af den store ordentlighed. Blandt lejerne i de senere år har været autoophuggere og mindre værksteder mv., og bunker at skrotbiler har ikke været noget særsyn. Hertil kom de ting, der på knap så autoriseret vis blev efterladt i området i stedet for at blive kørt på lossepladsen.

Blushøjvej i 2018

Da DSB 10 år efter nedlæggelsen af Ellebjerg station ønskede at sælge området, blev det "forskønnet" ved, at de forskellige lejere blev opsagt, de tilbageværende bygninger blev revet ned, og den sine steder noget vildtvoksende beplantning blev fjernet. Endvidere blev der ryddet op i området. I denne proces faldt de sidste gamle DSB-garagebygninger omkring eftersommeren 2017, hvorved en romalejr i øvrigt blev "hjemløs". Langt hovedparten af det ryddede areal er i 2018 solgt for knap 44 mio. kr.

Hvidovre Rutebilers garageanlæg fra 1987 på den anden side af Blushøjvej står stadig i 2018, hvor det fungerer som moské.