Myldretid

Menu

Garagefakta ➜ Historiske garager ➜

Fakta om HT Driftsområde Artillerivej (historisk)

Artillerivej 154, 2300 København S

Museumsbus foran den nedlagte Artillerivej garage
Museumsbussen HT 571 agerer linje 40 i sløjfen foran det nedlagte garageanlæg i august 2005. Foto: Thomas de Laine.

Allerede inden HT overtog driften fra Københavns Sporveje og Amagerbanen m.fl., lejede trafikselskabet et anlæg ved sydenden af Artillerivej på Islands Brygge. Anlægget var etableret i 1967 af 4K, hvor det fungerede som reparationsanlæg for selskabets olietankbiler. Ved køreplansskiftet 20. april 1975 blev anlægget taget i brug som Driftsområde Artillerivej.

Ude foran garageanlægget var der vendesløjfe for buslinje 40, som i hele garagens levetid også var stationeret her. Derudover havde bl.a. linje 13 fra åbningen garage på anlægget. Garagen blev med tiden udvidet, så der var plads til flere busser, herunder ledbusser. Ledbusser blev fra første halvdel af 1980'erne bl.a. anvendt på linje 33H og natbuslinje 921, som fik garage på Artillerivej. Den nye linje 11, der opstod i foråret 1989, blev stationeret på Artillerivej og fik tillige snart kørsel med ledbusser.

Privatiseringerne kom fra begyndelsen til udtryk på Artillerivej, hvor linje 12/13 fra 1. april 1990 overgik til DSV bus og dermed flyttede fra garageanlægget. Til gengæld kom Artillerivej til at huse City-Trafiks københavnske afdeling, der fra samme dato overtog halvdelen af turene på linje 30/33, som ellers blev kørt fra Irlandsvej, sammen med den faste ekstrakørsel på linje 9.

HT-Busdivisionen og City-Trafik boede sammen indtil 1. marts 1992, hvor City-Trafiks 14 busser rykkede fra Artillerivej til et nyetableret anlæg andetsteds på Islands Brygge. Det blev det dog så rigeligt modsvaret af, at store dele af Irlandsvejs kørsel 29. marts 1992 overførtes til Artillerivej, da Driftsområde Irlandsvej blev lukket ved effektueringen af HTs 3. udbud. Herefter stod Artillerivej således bl.a. for driften af linje 2, 30/33, 31, 32 og 36. Linje 2 blev dog afleveret til Unibus ved den næste udbudsrunde 1. april 1994.

I 1993-94 var de to duobusser og duobuslinje 50E stationeret på Artillerivej, og den første S-buslinje gennem selve København, linje 250S, fik fra oprettelsen i september 1994 garage på Artillerivej. Driftsområdet skiftede ved årsskiftet 1994/95 navn til Amager, da man ikke længere ønskede garagerne navngivet efter de veje, de lå på, og i løbet af 1995 skiftede Busdivisionen navn til Bus Danmark.

HTs 5. udbud omfattede bl.a. en del af 30'er-linjerne, og udbudsrundens store vinder blev City-Trafik. Bus Danmark valgte derfor at nedlægge garagen på Artillerivej med virkning fra 2. juni 1996. Af de linjer, der ikke overgik til City-Trafik, flyttedes den omfangsmæssigt største del til Islev(dalvej), nemlig linje 11 og 250S. Linjerne 30/33, 37 og 40 m.fl. kom til Ryvang.

I 2010'erne er Artillerivej forlagt, og området er ombygget stort set til ukendelighed. Selve grunden var egentlig udlejet af staten og Københavns Kommune til HT og arvtageren Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) uopsigeligt helt frem til 2016, men i 2000 blev det aftalt at ophæve lejekontrakten, samt at staten og kommunen købte bygningerne på grunden af HUR. I regnestykket indgik også adskillige millioner kroner til oprydning efter jordforureningen på stedet.