Myldretid

Menu

Garagefakta ➜ Historiske garager ➜

Fakta om HT Driftsområde Ballerup (historisk)

Industriparken 34-36, 2750 Ballerup

Ledbus i Ballerup garage
En ledbus fra linje 300S i Ballerup garage 14. oktober 2006. Foto: Thomas de Laine.

Busanlægget i Ballerup er bygget af HT selv og åbnede i 1985. Det erstattede bl.a. den garage, HT i foråret 1980 havde overtaget sammen med De Gule Busser i Herstedøster. Ballerup var et af HTs sidst etablerede og mest moderne garageanlæg. I begyndelsen af 1980'erne havde HT også planer om andre nye garageanlæg på Vestegnen, bl.a. i Høje Taastrup, til at rumme det voksende antal busser, men kun garagen i Ballerup endte med at blive til noget, og meget af 1980'erne kom i stedet til at dreje sig om besparelser.

1. april 1994 overtog Driftsområde Ballerup en del kørsel fra garagen i Gladsaxe, der blev nedlagt i forbindelse med HTs 3. udbud, hvorefter over halvdelen af buskørslen i Hovedstadsområdet blev udført af andre end HTs egen busdivision. Anlægget kom gennem Bus Danmark ind i Arriva i 1999, og i 00'erne spillede anlægget bl.a. en meget betydelig rolle i natbusdriften. Ballerup havde fra 1990 kontinuerligt også vigtige S-buslinjer stationeret. Over årene har alle linjerne 250S, 300S, 303S, 350S og 400S haft garage i Ballerup; heraf både 250S og 300S med ledbusser.

Efter at Arriva i 2007 havde overtaget Veolias danske busselskab, gennemførtes en rokade af linjer og busser mellem garagerne i Storkøbenhavn, og i den forbindelse blev anlægget i Ballerup nedlagt med udgangen af driftsdøgnet 15. marts 2008. Med lukningen af Ballerup ophørte også ledbusdriften i Hovedstadsområdet, idet ledbusserne ikke flyttede med til linje 300S' nye garage (fra foråret 2017 kører der dog igen ledbusser i Movia-trafik).

Ballerup garage
Ballerup garage (1985-2008) med S-banen langs sydsiden.