Myldretid

Menu

Nyheder

Begivenheder og arrangementer

Kalenderen indeholder begivenheder og arrangementer mv., der vedrører kollektiv trafik i Danmark med hovedvægt på busser. Alle arrangementer er offentligt tilgængelige, medmindre andet er angivet.

Metrocityringen åbner

29. september 2019

Metrocityringen forventes åbnet søndag 29. september 2019. Busomlægningerne i forbindelse med metrocityringen, kaldet Nyt Bynet, finder formentlig sted cirka medio oktober.

Programmet for metrocityringens åbningsdag offentliggøres først efter sommerferien.

Nyt Bynet indføres i København

13. oktober 2019

Det nye buslinjenet "Nyt Bynet", som er tilpasset metrocityringen, indføres i København, på Frederiksberg og i 10 tilstødende kommuner indføres.

I alt ændres 33 buslinjer. Bl.a. nedlægges linjerne 3A og 8A, og der sker store ændringer på andre store linjer som f.eks. 1A, 2A, 4A, 6A, 9A, 250S og 350S.

Se mere om selve linjeændringerne på Nytbynet.dk.