Myldretid

Menu

Nyheder

Begivenheder og arrangementer

Kalenderen indeholder begivenheder og arrangementer mv., der vedrører kollektiv trafik i Danmark med hovedvægt på busser. Alle arrangementer er offentligt tilgængelige, medmindre andet er angivet.

Aarhus Letbanes linje L2 forlænges til Lisbjerg og Odder, og busnettet tilpasses (datoen er usikker)

26. november 2017

Som følge af aflysningen af Aarhus Letbanes indvielse i weekenden 23.-24. september må tidspunktet for åbningen til Odder og Lisbjerg betragtes som usikkert. Informationen om denne begivenhed opdateres, når flere oplysninger foreligger.

To måneder efter Aarhus Letbanes indvielse forlænges linje L2 søndag 26. november mod syd til Odder og mod nord til Lisbjerg. Mod Lisbjerg åbnes i fuldt omfang, mens Odderbanen i første omgang kun genåbnes med én afgang i timen. Fra årsskiftet udvides Odderbanens drift til to afgange i timen plus yderligere ture i myldretiderne.

Linje L1 og Grenaabanen vil først åbne i 2018.

26. november 2017 gennemføres desuden tilpasningen af busnettet i Aarhus. Se mere hos Midttrafik.