Myldretid

Menu

Denne artikel er forældet. Indholdet var korrekt på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, men artiklen opdateres ikke længere.

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

Baggrund & historie ➜ Forældede artikler ➜

Bevarede busser: HT 1856

Af Thomas de Laine

HT 1856 nær Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm
HT 1856 nær Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm kort før overdragelsen til museet, 26. februar 2005. Foto: Frank Pedersen.

En af landets nyere museumsbusser er HT 1856, der tilhører Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Bussen er en Volvo B10M mk. II med DAB-karrosseri fra 1988 og repræsenterer HT i 1980'erne med sit høje gulv, den varme gule farve udvendigt og det orangerøde Kryger-design indvendigt. Dengang var det naturligt, at så godt som alle HTs busser blev bygget på danske fabrikker. Bus 1856 tilhører imidlertid den sidste serie busser, som "det gamle HT" fik leveret.

Brud på traditionerne
1989-90 var en periode, hvor HT gennemgik meget store ændringer. Privatisering af kørslen begyndte, trafikselskabet opdeltes i en administrationsdivision (i dag en del af Movia) og en busdivision (i dag en del af Arriva), og der skulle gennemføres store rationaliseringer. En følge af alt dette var, at HTs busdivision slet ikke anskaffede nye busser i 1990-91. Da busanskaffelserne fra 1992 langsomt kom igang igen, havde verden ændret sig: Det var nu lavgulvsbusser, man aftog, og mange af dem var tyskproducerede.

HT havde siden begyndelsen i 1974 løbende købt busser fra begge de førende danske fabrikker, nemlig Leyland-DAB i Silkeborg og Aabenraa Karrosserifabrik. Førstnævnte byggede hovedsageligt komplette busser, mens man i Aabenraa alene påbyggede karrosserier på importerede chassiser, næsten udelukkende Volvo. HTs vognpark bestod således af et meget stort antal Leyland-DAB-busser og et meget stort antal Volvo/Aabenraa-busser. HT købte dog 1979-1987 også Scania-busser, der alle fik karrosseri hos DAB.

Den sidste serie af busser til HT var et brud på den lange tradition derved, at Volvo-chassiserne fik karrosseri hos DAB. I Kai W. Mosgaards bog Busdivisionen 1984-1995 angives årsagen til "skiftet" af karrosserifabrik med HTs dårlige erfaringer med Aabenraas såkaldte M85-karrosseri, som den foregående serie Volvo-bybusser var leveret med. Det er dog næppe hele forklaringen, eftersom HT fortsat ufortrødent købte nærtrafik- og landevejsbusser med netop dén karrosserimodel. Derimod tror nærværende skribent, at ordren gik til DAB som en slags kompensation, fordi HT mod slutningen af 1980'erne stort set var holdt op med at købe Leyland-busser.

Hvorom alting er, modtog HT i 1988-89 36 stk. Volvo B10M-60/DAB, der fik numrene 1849-1884. Busserne var samtidig et brud på en anden tradition, nemlig anskaffelsen af Voith-gearkasser til bybusser. Hidtil havde HT kun fået et mindre antal busser med ZF-gear som forsøg. Den sidste busserie kom til at varsle fremtiden, idet ZF-gearkassen senere hen blev dominerende. På nærtrafik- og rutebil-siden, hvor Volvo/Aabenraa var enerådende, fik alle HT-busser i øvrigt Allison-gear.

DAB byggede gerne på fremmede chassiser, men kun hvis man købte mindst fem busser. Odsherreds Jernbane og Roskilde Omnibusselskab m.fl. havde i 1988 gået foran og fået bygget de første fem Volvo-busser med DABs serie 7-karrosseri. Roskilde Omnibusselskabs busser var i udførelse meget lig HTs vogne. DSB fik i 1980'erne og 1990'erne leveret et stort antal rutebiler efter samme koncept, og i 1992 købte Linjebus 28 busser af typen til kørsel i HTs 3. udbud.

Kryger-design
HT gjorde i 1980'erne meget ud af bussernes ind- og udvendige design. Man skiftede fra 1984 til en varm, melongul farve, som dækkede hele bussen. Indvendigt lod man fra 1985 alle busser få orangerøde vægbeklædninger og skillevægge, mens loft, chaufførskillevæg og lyskassebagvæg fik en særlig, afrundet formgivning.

Valg af former og farver på vægge, gulv og loft mv. var resultatet af arkitekt Niels Krygers arbejde for HT, DSB, Leyland-DAB og Aabenraa Karrosserifabrik i fællesskab. Dette varme og venlige interiør var karakteristisk for HT-busser, og det er relevant at bevare et eksempel på det. Både før og efter denne periode har man ikke gjort meget ud af at gennemtænke bussernes indvendige design. Formgivningen af chaufførskillevæg mv. blev dog standard i DABs serie 12-model fra 1990.

HT 1856
Bus 1856 leveredes i august 1988 til HT og tildeltes driftsområde Valby. I 1995 overgik den til Busdivisionen A/S, som senere på året ændrede navn til Bus Danmark, og den fulgte i 1999 med, da Bus Danmark blev købt af Arriva. Det meste af denne periode fungerede den som bybus i København, selvom Valby-anlægget blev lukket i 1991.

Arriva tog bussen ud af drift i 2000 og solgte den til Volvo-forhandler Sommer i Taastrup sammen med et større antal andre Volvo-busser fra slutningen af 1980'erne. Da City-Trafik, der netop havde vundet linje 250S med dobbeltdækkere, ikke kunne få sine nye busser til tiden, købte man 1856 og en række andre af Arrivas aflagte busser til midlertidig brug på linje 250S. De fleste af busserne kørte her frem til 2001, hvor dobbeltdækkerne var sat i drift. City-Trafik beholdt dog syv af vognene, alle Volvo/DAB, som man fik heloplakeret og omnummereret i sin egen 2000-nummerserie. 1856 var blandt disse og kom nu til at hedde 2081. Efter endt brug overgik bussen i foråret 2005 til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, der i øvrigt har et godt samarbejde med City-Trafik.

Bussens data:
Type: Volvo B10M-60 mk. II med DAB serie 7-karrosseri
Motor: Volvo THD101GC
Gear: ZF4HP500 (4-trinsautomatisk)
Første indregistrering: 30. august 1988 (LP 89 384)
Udrangeret: 2005
Stelnummer: JA018332
Komm.nr.: 31856
Pladser: 38 siddepladser og 36 ståpladser
Døre: 2-2-1

Bussens historie:
1988 leveret til HT som vogn 1856/LP 89 384
1995 overtaget af Busdivisionen, senere Bus Danmark
1999 overtaget af Arriva
2000 solgt til Sommer
2000 solgt til City-Trafik
2001 omnummereret til 2081
2005 udrangeret, afmeldt og overdraget til Sporvejshistorisk Selskab

Kilder: Kai W. Mosgaard, Busdivisionen 1984-1995, Sporvejshistorisk Selskab, København 1996; Lars Ersgaard, Busserne som flyttede 1980-erne, Foreningen Busfronten, København 2003