Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

Baggrund & historie ➜ Bushistorie ➜

Hvad arkivet gemte af løst og fast om Køge

Af Thomas de Laine

Tilbage i marts 1998 besøgte Jesper Kiby Denborg og jeg Køge byhistoriske Arkiv. Formålet var at finde ud af noget mere om Køges bybusser. Det udmundede dels i Jespers "Køge-områdets buslinier 1912-1998", dels i artiklen Thorkils Rutebiler, Køge.

Undervejs fandt vi dog også en pæn bunke gamle køreplaner, avisudklip og lignende om helt andre emner, som der hver især ikke var materiale nok til en "hel" artikel om. Men hvorfor skulle det ikke komme andre til gode alligevel? Denne artikel samler noget af det.

Køge-Haslev ruten foran nedlæggelse
Sådan lød overskriften på en notits i Aktuelt 3. december 1969. Brødteksten var:

Busruten Køge-Terslev-Haslev vil formentlig blive nedlagt ved årsskiftet. Grunden er manglende rentabilitet. Gennem tre år har ruten givet underskud, og ingen af kommunerne på strækningen ser sig i stand til at yde tilskud på ruten.
     Det er vognmand Thorkil Nielsen, Køge, der har koncession på ruten, og koncessionen løber helt til 1974, men der vil nu blive søgt om tilladelse til at nedlægge ruten alligevel.

Og ruten blev faktisk nedlagt omkring årsskiftet 1969/70, men det præcise tidspunkt er ukendt.

I køreplaner fra 3. oktober 1948 og 2. oktober 1949 er rutens ruteføring angivet således: Haslev Stationsplads-Tjæreby-Terslev-Aarløse-Bjerrede-Ulstrup-Alkestrup By-Fruedal-Hejnerup-Fløjterup-Ringsbjerg-Svansbjerg Overdrev-Svansbjerg-Aashøj-Hastrup-Køge Torv-Køge Banegaard. Der var forskelle i tiderne mellem 1948- og 1949-køreplanerne, men køreplansprincippet var det samme.

Der findes flere oplysninger om ruten i Jespers linieoversigt om Køge-områdets buslinier.

Køreplan anno 1924
Under overskriften "Køreplan for Bilruter" blev der i Østsjællands Avis den 13. juni 1924 trykt køreplaner for disse ruter:

Det er ruter, der til dels kan genfindes i HTs, VTs og STS' køreplaner i dag. Nedenfor er gengivet køreplanen for København-Stege-ruten:

"Audi"-Omnibusserne.
Stege-København

Afg. Stege    6,40  9,40 12,50
   Kalvehave  7,15 10,30  1,35
   Præstø   8,10 11,20  2,30
   Orup    8,45 12,00  3,05
   Faxe    9,00 12,20  3,30
   Karise   9,20 12,40  3,40
   Haarlev   9,35 12,50  4,05
   Taarnby   9,45  1,00  4,15
Ank. Køge    10,05  1,20  4,35
Afg. Køge    10,20  1,35  4,45
   Taastrup
Ank. København 11,40  2,55  5,15

Afg. Ulæseligt% 8,30a * 2,30b x 4,10c 6,20d
   Taastrup  8,55 * 3,00 x 4,40  6,50
   Solrød   9,35 * 3,40 x 5,20  7,30
   Køge    10,00 * 4,00 x 5,40  7,50
   Taarnby  10,20 * 4,25 x 6,05  8,15
   Haarlev  10,30 * 4,35 x 6,15  8,25
   Karise   10,40 * 4,50 x 6,30  8,40
   Faxe    11,05 * 5,20 x 7,00  9,10
   Orup    11,25 * 5,40 x 7,20  9,30
   Præstø   12,00 * 6,20 x 8,00 10,10
   Kalvehave  1,15 * 7,15 x 8,50 11,00
Ank. Stege    1,50 * 8,10 x 9,50 12,00

a) Linie 19 (fra Raadhuspladsen) 8,03 am
b) Linie 19 2,03 pm
c) Linie 19 3,25 pm
d) Linie 19 5,50 pm
% Kan kun tydes til noget i retning af "Køse babu"!! Fra 1923 kørte linie 19 til nuv. Ålholm Plads, så mon ikke, det er stedet?
* Kun Hverdage
x Kun Søn- og Helligdage

En anden køreplan fra 30. december 1925, der angiveligt skulle være gældende fra 1. oktober samme år, viser kun to daglige ture. Ruten er den samme.

Som det ses, gik ruten over Taastrup. Dengang var der nemlig ikke en vej ned langs med Køge Bugt. Der blev anlagt en betonvej, som DSBs Valby-Køge-rute senere kom til at køre ad, men denne vej nåede først i maj 1935 til Jersie Strand, hvor den stødte til den gamle Køge-Taastrup-landevej. Samme måned forlængede DSB sin busrute til Køge.

I øvrigt er årsagen til, at der i dag ligger en station i Taastrup, at jernbanen netop her skar Køgevejen, og følgelig hed stationen i de første år Kiøgevejen st. Senere blev stationsbyen (der ikke fandtes, da stationen åbnede) opkaldt efter Taastrups Valdby sydøst for stedet. Man kan læse mere om dette i bogen "Vestegnen og jernbanen". "Audi"-Omnibusserne er også omtalt i bogen om Møns Omnibusser. Se mere om begge bøger sidst i artiklen.

(De andre køreplaner og ruteføringer kommer måske i en anden artikel senere. Hvis du er interesseret i at få dem før, så skriv til admin@myldretid.dk.)

Søren Hvedekage
En lokalhistoriker, Børge Kjeldsen, skrev i 1995 en artikel til Lørdags-Avisen (lokalavis i Køge) om "Bybusser i Køge". Det var den artikel, der egentlig fik Jesper og jeg til at besøge arkivet. Børge Kjeldsen var på det tidspunkt desværre død, og vi ved stadig ikke meget om bybusruten fra begyndelsen af 1930'erne. Men her er noget om den fra artiklen:

I 1930 var Køges indbyggertal oppe på 5.960, og dertil kom SønderKøge med ydereligere 1.025, så ialt blev det til 6.985 indbyggere, og det fik en driftig vognmand til at mene, at der måtte være basis for at starte en bybus.
     I januar 1931 startede så Køges første bybus. Inititativtager var vognmand Peter Larsen, Egøjevej 35, som foriøvrigt havde kælenavnen 'Søren Hvedekage'.
     Han havde tilladelse til at køre timedrift fra Søvang, som lå by bygrænsen mod nord til Hastrup's villakvarter, Køges bygrænse mod syd.
     Bussen blev kaldt 'Snusdåsen', fordi den havde reklamer på siderne fra 'Køge Snus' fra Køge Tobaksfabrik. Ruten blev imidlertid nedlagt et års tid senere, for prisen var kun 10 øre pr. tur, og der var desværre ikke passagerer nok til at man kunne leve af det. [...]

Senere undersøgelser tyder på, at Søvang lå omtrent, hvor krydset Københavnsvej/Tangmosevej ligger i dag.

Dagbladet skrev 2. december 1930, at der på et byrådsmøde blev vedtaget tilladelse til omnibuskørsel fra Søvang til Hastrup for vognmand Søren Peter Larsen, Egøjevej 35.

I 1947 oprettede vognmand K.V. Larsen igen bybuskørsel, og denne kørsel udvidedes frem til 1. maj 1968, hvor ruterne blev nedlagt. Køge Kommune ville ikke yde tilskud til kørslen, og det kunne ikke løbe rundt. Herefter var byen uden bybusser helt til midten af juli 1968, hvor Thorkil Nielsen genoprettede kørslen. Resten af historien frem til HTs overtagelse i 1990 findes i entreprenørfakta-omtalen af Thorkils Rutebiler.

Det er planen at lave en samlet artikel om både Søren Hvedekages, K.V. Larsens, Thorkil Nielsens og HTs bykørsel i Køge.

Kilder og litteratur
Kilderne er primært nedenstående materiale, der er set på Køge byhistoriske Arkiv 11. marts og 25. juni 1998 kategoriseret under "Rutebiler" og "Bybusser":
- Østsjællands Avis 13.06.24
- Østsjællands Folkeblad, senere Dagbladet, 02.12.30
- Aktuelt 03.12.69
- Lørdags-Avisen 27.05.95
- Køreplan fra 30.12.25 (flere data mangler i mine notater)
- Køreplanshæfte fra 03.10.48
- Køreplanshæfte fra 02.10.49

Tak til Køge byhistoriske Arkiv!

Oplysningerne i det materiale, der var på lokalarkivet, er suppleret med oplysninger, der hovedsageligt bygger på nedenstående litteratur, der kan anbefales til videre læsning:

Birch, Jens & Ole Gold: Møns Omnibusser 1953-1993. Møns Omnibusser, Stege 1993.

Christensen, Eigil m.fl.: Vestegnen og jernbanen - København-Roskilde banen gennem 150 år. Bane Bøger, København 1997. - Denne bog er omtalt nærmere i en oversigt over bøger om S-tog.

Denborg, Jesper Kiby: Køge-områdets buslinier 1912-1998. Privat udgivelse, København 1998. - Kan købes ved henvendelse til Jesper Kiby Denborg, Peter Fabers Gade 9 2.th., 2200 København N, eller jesperkd@ruc.dk.

de Laine, Thomas: Thorkils Rutebiler, Køge. Køge; Myldretid.dk. Lokaliseret 25. november 2001 på www: http://myldretid.dk/efakta/visfakta.phtml?id=20

Thinggaard, Kim: Hvidovre Rutebiler - med afsnit om pioneren J.P. Pedersen, Greve-ruten og Farum-ruten. Sporvejshistorisk Selskab, København 1991. - Historien om linie 121, Valby-Køge.